Trwa ładowanie...
d15rq0j

MSWiA: jak przeciwdziałać handlowi ludźmi (komunikat)

...

d15rq0j

21.10. Warszawa - MSWiA informuje:

Wsparcie dla ofiar handlu ludźmi, działania informacyjne mające przeciwdziałać i zapobiegać temu procederowi oraz rola organizacji pozarządowych, to tylko niektóre kwestie poruszane na odbywającej się dziś w KPRM V Konferencji krajowej nt. zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi. W latach 1995-2009 ofiarami handlarzy ludźmi padło ponad 3,7 tys. osób, w tym 815 cudzoziemców.

Handel ludźmi jest przestępstwem polegającym na wykorzystaniu drugiego człowieka m.in. w prostytucji, żebractwie i pracy przymusowej. Godzi w godność i wolność człowieka, a jego ofiarą może paść każdy.

Polska w zjawisku handlu ludźmi spełnia potrójną rolę. Jest krajem z którego pochodzą ofiary, ale także krajem tranzytowym dla handlarzy przewożących ludzi z Europy Wschodniej do Zachodniej. Ponadto, ofiary handlu ludźmi trafiają do Polski jako kraju docelowego, gdzie zmuszane są do prostytucji czy niewolniczej pracy.

d15rq0j

Ofiary handlu ludźmi pochodzą przede wszystkim z Ukrainy i Białorusi. Zazwyczaj są to młode kobiety między 16 i 20 rokiem życia. Ofiary to zwykle osoby bezrobotne, o niskim statusie materialnym, z wykształceniem podstawowym.

Rekrutację kobiet do pracy za granicą prowadzą zazwyczaj osoby pochodzące z tych samych krajów co ofiary. W większości przypadków w handel ludźmi zaangażowane są zorganizowane grupy przestępcze. Traktują ten proceder jako jedno ze źródeł zysku obok innej działalności kryminalnej, albo skupiają się tylko na handlu ludźmi.

W okresie 1995-2009 polskie prokuratury zakończyły prowadzenie 596 postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących handlu ludźmi. Blisko 70 proc. z nich zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, a około 30 proc. umorzono. Ogółem oskarżono 948 osób.

W prowadzonych sprawach ustalono 3781 pokrzywdzonych, z czego 80 proc. stanowili obywatele Polski, a 815 było cudzoziemcami. W tej ostatniej grupie dominują obywatele Ukrainy i Białorusi. Łącznie stanowią oni ponad 80 proc. wszystkich ofiar cudzoziemskich ujawnionych w naszym kraju. W sporadycznych przypadkach na terenie Polski odnotowuje się jako ofiary handlu ludźmi obywateli państw afrykańskich.

d15rq0j

Z inicjatywy MSWiA opracowywane są harmonogramy działań podejmowanych przez poszczególne instytucje administracji rządowej (m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, Komendę Główną Policji, Komendę Główną Straży Granicznej). Działania prowadzone są również we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

16 września 2003 roku Rada Ministrów przyjęła "Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi". Obecnie realizowany jest "Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010". Zadania podejmowane w ramach aktualnego planu mają na celu m.in. upowszechnienie wiedzy o handlu ludźmi (np. kampanie informacyjne skierowane do potencjalnych ofiar) oraz wsparcie ofiar handlu ludźmi (np. działalność Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi).

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi prowadzi Na zlecenie MSWiA Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada". Centrum obsługuje całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Do organizacji mogą zgłaszać się pokrzywdzeni obywatele Polski, np. zmuszani do pracy za granicą, jak i cudzoziemcy w naszym kraju. Z oferowanych przez centrum porad i konsultacji mogą także skorzystać osoby wyjeżdżające, bądź też planujące wyjazd do pracy poza granicami kraju.

Centrum udziela wszechstronnej pomocy: medycznej, psychologicznej i prawnej. W ramach skierowanego do cudzoziemców Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi centrum pomaga cudzoziemcom - ofiarom handlu ludźmi zalegalizować pobyt oraz organizuje powrót osób pokrzywdzonych do kraju, z którego pochodzą. Pracownicy i wolontariusze centrum towarzyszą ofiarom handlu ludźmi w kontaktach z policją i prokuraturą.

d15rq0j

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi prowadzi również schronisko dla osób pokrzywdzonych, zapewniając przy tym bezpieczne zakwaterowanie pod opieką wyspecjalizowanego personelu. Zapewniane jest także wyżywienie oraz odzież.

Z pomocy i konsultacji mogą skorzystać ofiary handlu ludźmi, ich bliscy, osoby zagrożone handlem ludźmi, a także organizacje oraz instytucje państwowe i samorządowe, które pracują na ich rzecz.

W 2009 roku centrum udzieliło bezpośredniego wsparcia 77 obywatelom Polski i 116 cudzoziemcom oraz zarejestrowało ponad 6 tys. rozmów telefonicznych w ramach prowadzonego telefonu zaufania.

Więcej informacji o działalności Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi znajduje się na stronie http://www.kcik.pl. Numer telefonu do Centrum: (22) 628 01 20, e-mail: info@kcik.pl.

d15rq0j

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi zostało utworzone w kwietniu 2009 roku. Jest w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Centrum prowadzi wyłoniona w drodze otwartego konkursu organizacja pozarządowa. Obecnie jest to Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. W 2010 roku MSWiA przekazało 750 tys. złotych na obsługę Centrum.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d15rq0j
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d15rq0j