Trwa ładowanie...
d1m2yrb
rząd

MSWiA: posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i KEP (komunikat)

...

Share
d1m2yrb

09.02. Warszawa - MSWiA informuje:

9 lutego 2011 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Tematem spotkania była m.in. polityka prorodzinna państwa, zakończenie prac Komisji Majątkowej, prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz projekt ustawy o systemie oceniania jakości edukacji.

Posiedzeniu współprzewodniczyli minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller i metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.

d1m2yrb

Strony omówiły działania rządu mające na celu wspieranie rodzin o niskich dochodach. Przedstawiono rozwiązania zmierzające do ułatwienia rodzicom godzenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci, m.in. przyjętą ostatnio przez parlament ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Przedmiotem rozmów była ponadto pomoc państwa dla najuboższych rodzin poprzez prace nad rozwojem systemu świadczeń rodzinnych, szczególnie wobec rodzin wielodzietnych. Poruszane były również działania rządu w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Podczas posiedzenia strony dyskutowały także o zakończeniu prac nad dokumentem "Solidarność pokoleń. Działania na rzecz dzieci i rodziny" oraz o projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Tematem posiedzenia było także wprowadzenie do 2014 r. przepisów dotyczących przedłużenia urlopu macierzyńskiego oraz ojcowskiego.

Strony omówiły trudną sytuację wielu rodzin wielodzietnych i zgodziły się co do poszukiwania sposobu zwiększenia nakładów na bezpośrednie wspieranie rodzin. Po dyskusji na temat deklaracji w sprawie polityki rodzinnej Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski z 19 listopada 2008 r. postanowiono zintensyfikować współpracę ekspertów w tej dziedzinie. Strony zadeklarowały współdziałanie w zakresie przygotowania kongresu demograficznego w tym roku.

Spotkanie dotyczyło również zakończenia prac Komisji Majątkowej, która od 1990 r. zajmowała się przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków w sprawie zwrotu nieprawnie przejętych nieruchomości Kościoła katolickiego. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, przyjętą 16 grudnia 2010 r., Komisja Majątkowa zostanie zniesiona z dniem 1 marca br. Za zakończeniem prac Komisji przemawiał istotny spadek w ostatnim czasie rozstrzygnięć w formie orzeczenia lub ugody zawartej przed Komisją. Nierozstrzygnięte przez Komisję Majątkową wnioski (216) będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego na wniosek uczestników postępowania regulacyjnego.

d1m2yrb

Według wyżej wymienionej ustawy z 16 grudnia ub. r., sprawozdanie z prac Komisji ma zostać przygotowane do 28 lutego br. Współprzewodniczący Komisji Majątkowej ze strony rządowej przekazał ministrowi spraw wewnętrznych i administracji podsumowanie prac Komisji. Do końca miesiąca obie strony przedstawią sprawozdanie ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Ponadto, do 28 lutego br. minister spraw wewnętrznych i administracji otrzyma dokumentację zgromadzoną w toku postępowań regulacyjnych prowadzonych przez Komisję Majątkową, w tym akta spraw nierozpatrzonych przed dniem 1 lutego br.

Strona kościelna, w związku z prezydencją Polski w Radzie UE, wskazała na wagę kwestii wolności religijnej i znaczenia polityki prorodzinnej.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- ze strony rządowej - współprzewodniczący Komisji Wspólnej, minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, członek Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów Michał Boni, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz, podsekretarz stanu ds. prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar, współprzewodniczący Komisji Majątkowej, dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA Józef Różański;

d1m2yrb

- ze strony kościelnej - współprzewodniczący Komisji Wspólnej, metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga, biskup toruński Andrzej Suski, sekretarz generalny KEP bp Stanisław Budzik, przewodnicząca Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP Joanna Krupska, współprzewodniczący Komisji Majątkowej Krzysztof Wąsowski, kierownik biura sekretariatu KEP ks. Dariusz Konieczny.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb