Trwa ładowanie...
d4l976x
d4l976x

MSZ: spotkanie ministrów SZ Polski i Ukrainy (komunikat)

...
Share
d4l976x

24.05. Warszawa - MSZ informuje:

24 maja 2010 roku, przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Wschodniego, na zaproszenie ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego wizytę roboczą złożył w Rzeczypospolitej Polskiej minister spraw zagranicznych Ukrainy Kostyantyn Gryshchenko.

W trakcie wizyty omówiono aktualne zagadnienia z zakresu współpracy dwustronnej oraz polityki międzynarodowej i regionalnej.

d4l976x

Strony potwierdziły strategiczny charakter stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą wynikający ze wspólnej historii, zbieżnych interesów gospodarczych oraz europejskich aspiracji Ukrainy.

Ministrowie zgodzili się co do potrzeby zaktywizowania dialogu politycznego na wszystkich szczeblach władzy państwowej, rozwoju kontaktów międzyresortowych i międzyregionalnych oraz przeprowadzenia w najbliższym czasie na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych przeglądu dwustronnych mechanizmów konsultacji.

Biorąc pod uwagę skutki światowego kryzysu finansowo-gospodarczego oraz jego wpływ na dwustronną wymianę handlową, strony postanowiły dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia wzrostu obrotów handlowych oraz polepszenia warunków dla wzajemnych inwestycji.

Jednym z istotnych kierunków dwustronnej współpracy pozostaje dziedzina regionalnego bezpieczeństwa energetycznego.

d4l976x

Strona Ukraińska podkreśliła, że integracja europejska pozostaje priorytetem zarówno polityki zagranicznej, jak i strategii wdrażania na Ukrainie wewnętrznych reform systemowych. Strona Polska potwierdziła gotowość wspierania działań Ukrainy na tym kierunku.

Strony wyraziły zainteresowanie możliwie szybką implementacją Partnerstwa Wschodniego w zakresie kompleksowych programów rozwoju instytucjonalnego (CIB), rozwoju regionalnego oraz zintegrowanego zarządzania granicami (IBM).

Strony zwróciły szczególną uwagę na konieczność rozwiązania problemów w zakresie ruchu osobowego oraz opowiedziały się za przyjęciem mapy drogowej ruchu bezwizowego między Ukrainą a UE.

W kontekście pogłębienia procesów integracji europejskiej, strony uznały za zasadne wzmacnianie praktycznej współpracy Ukrainy z Trójkątem Weimarskim i Grupą Wyszehradzką.

d4l976x

Strony podtrzymały zainteresowanie dalszymi działaniami na rzecz otwarcia nowych przejść granicznych po obu stronach granicy oraz wdrażania wspólnych odpraw granicznych i celnych.

Strony wyraziły zadowolenie z funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym oraz porozumiały się w kwestii kontynuowania prac mających na celu rozszerzenie strefy przygranicznej do 50 kilometrów.

Strony podkreśliły wagę sprawnej organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz porozumiały się w sprawie dalszej współpracy w tej dziedzinie. W tym celu będą wspierały przygotowanie w najbliższym terminie IV posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Międzyrządowego Komitetu ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012 pod przewodnictwem premierów obu krajów.

Strony doszły do porozumienia w sprawie jak najszybszej inauguracji prac Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, mającego na celu wzmocnienie dialogu między społeczeństwami Polski i Ukrainy oraz umacnianie procesu zbliżenia i pojednania obu narodów.

Ministrowie omówili i zaakceptowali kalendarz współpracy między resortami spraw zagranicznych na najbliższe dwa lata.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d4l976x

Podziel się opinią

Share
d4l976x
d4l976x