Trwa ładowanie...
d14i4nh

MSZ ws. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (komunikat)

...

Share
d14i4nh

09.04. Warszawa - MSZ informuje:

Polska podpisała protokół nr 15 zmieniający Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Protokół nr 15 wprowadza zmiany do Konwencji dotyczące toku postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Konieczność wprowadzenia przedmiotowych zmian wynika z potrzeby przyspieszenia i usprawnienia procedowania Trybunału oraz wzmocnienia jego roli. Protokół nr 15 jest częścią długofalowego procesu reformy Trybunału.

Na mocy protokołu nr 15 skróceniu do czterech miesięcy ulegnie sześciomiesięczny termin na wniesienie skargi indywidualnej do Trybunału. Wprowadzona zostanie zmiana do jednej z przesłanek niedopuszczalności skarg dotyczących tzw. spraw małej wagi.

d14i4nh

Protokół nr 15 zmierza również do wzmocnienia spójności orzecznictwa Trybunału w najważniejszych sprawach poprzez zniesienie możliwości sprzeciwienia się przez strony decyzji Izby Trybunału o zrzeczeniu się jurysdykcji na rzecz Wielkiej Izby. Protokół wprowadza także zmianę wieku kandydatów na sędziów Trybunału, z osiągnięciem którego upływa ich kadencja.

Jedną z istotniejszych zmian jest dodanie do preambuły Konwencji ustępu, w którym zawarte zostanie odniesienie do zasady subsydiarności mechanizmu ochrony stworzonego przez Konwencję oraz do doktryny marginesu uznania państwa oraz obowiązku państwa do urzeczywistnienia praw i wolności zawartych w Konwencji.

Polska jest 30 krajem, który podpisał protokół. Dotychczas ratyfikowało go 6 państw.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d14i4nh

Podziel się opinią

Share
d14i4nh
d14i4nh