Trwa ładowanie...
d24ua2t
d24ua2t
espi

MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Rejestracja przez sąd połączenia Multimedia Polska S.A. z Internet Solut...

MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Rejestracja przez sąd połączenia Multimedia Polska S.A. z Internet Solutions Sp. z o.o. (20/2011)
Share
d24ua2t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-19
Skrócona nazwa emitenta
MULTIMEDIA POLSKA S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd połączenia Multimedia Polska S.A. z Internet Solutions Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Multimedia Polska S.A. informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2011 roku Sąd Rejonowy Gdańsk?Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia Multimedia Polska S.A. z Internet Solutions Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta).Połączenie nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 7 marca 2011 roku w myśl przepisu art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Internet Solutions sp. z o.o. na Multimedia Polska S.A.Głównym przedmiotem działalności Multimedia Polska S.A. (spółka przejmująca) oraz Internet Solutions Sp. z o.o. (spółka przejmowana) jest działalność telekomunikacyjna, w szczególności świadczenie usług dostarczania telewizji kablowej, telefonii oraz dostępu do Internetu.Podstawa prawna:RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 14

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MULTIMEDIA POLSKA S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-341 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tadeusza Wendy 7/9
(ulica) (numer)
022 5538600 022 5538603
(telefon) (fax)
sekretariat.zarzadu@multimedia.pl www.multimedia.pl
(e-mail) (www)
5861044881 190007345
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-19 Andrzej Rogowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ua2t

Podziel się opinią

Share
d24ua2t
d24ua2t