Trwa ładowanie...
d3al18g

MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 20 grudni...

MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 20 grudnia 2010 roku. (57/2010)

Share
d3al18g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-21
Skrócona nazwa emitenta
MULTIMEDIA POLSKA S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 20 grudnia 2010 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Multimedia Polska S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 grudnia 2010 roku.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, do chwili ogłoszenia przerwy w obradach (raport bieżący nr 58/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku) nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1
Załączniki
Plik Opis
podjęte uchwały - załącznik do raportu 57 2010.pdf uchwały podjete przez NWZ MMP SA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3al18g

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Andrzej Rogowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3al18g

Podziel się opinią

Share
d3al18g
d3al18g