Trwa ładowanie...
dcske5l
dcske5l
espi

MURAPOL - Emisja obligacji serii P (8/2015) - EBI

MURAPOL - Emisja obligacji serii P (8/2015)
Share
dcske5l

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii P | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Emitent) informuje, iż w dniu 25 marca 2015 r. Emitent przyjął Ostateczne Warunki Oferty obligacji serii P na kwotę 30.000.000,00 zł (Obligacje) emitowanych przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji zgodnie z następującymi parametrami: ? wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł, ? wielkość emisji: 300.000 sztuk Obligacji, ? okres zapadalności: 36 miesięcy, ? okres odsetkowy: 3 miesiące, ? obligacje nie są zabezpieczone. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, w związku z art. 9 pkt 1) Ustawy o obligacjach. Obligacje nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach. Emitent podejmie niezwłocznie działania celem rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Emitent podejmie również niezwłoczne działania celem wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Podstawa prawna: § 5 pkt 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst", § 5 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Sapota Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dcske5l

Podziel się opinią

Share
dcske5l
dcske5l