Trwa ładowanie...
d3wdz7e

Nakłady Bestu na bezpośredni zakup wierzytelności wzrosły o 53% r/r w 2015 r.

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Grupa Best kupiła bezpośrednio portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 897 mln zł w 2015 roku, wydając na ich zakup ponad 85 mln zł, co stanowi wzrost o odpowiednio o 44% i 53% w skali roku, podała spółka. Łączne nakłady inwestycyjne grupy związane z bezpośrednim i pośrednim nabywaniem portfeli przekroczyły 238 mln zł w ub. roku wobec ok. 147 mln zł rok wcześniej. Best podtrzymał plan emisji w I kw. br. obligacji na łączna kwotę 90 mln zł.

Share
d3wdz7e

"O ponad 50% wzrosły w 2015 r. nakłady grupy Best na nabycie (w sposób bezpośredni) portfeli wierzytelności nieregularnych. Biorąc pod uwagę również aktywność spółki na rynku wtórnym, łączne wydatki inwestycyjne grupy w ubiegłym roku przekroczyły 238 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W II półroczu 2015 r. Grupa Best - za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, w których ma 100-proc. udział - nabyła portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej blisko 466 mln zł. Łączne wydatki na te pakiety wyniosły ponad 21 mln zł.

"W całym 2015 r. Grupa Best kupiła portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 897 mln zł, wydając na ich zakup ponad 85 mln zł. To o odpowiednio o 44% i 53% więcej niż w 2014 r. Większość nabytych portfeli stanowiły wierzytelności detaliczne z sektora bankowego. Wśród nowo nabytych pakietów są również wierzytelności firm pożyczkowych" - czytamy dalej.

d3wdz7e

Łączne nakłady inwestycyjne grupy związane z bezpośrednim i pośrednim nabywaniem portfeli wierzytelności w 2015 r. przekroczyły 238 mln zł wobec około 147 mln zł rok wcześniej.

"Te liczby pokazują, że mamy za sobą kolejny dobry rok, w którym zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost nakładów inwestycyjnych. Świadczą ponadto o umiejętności efektywnego wyszukiwania atrakcyjnych okazji inwestycyjnych na rynku pierwotnym wierzytelności nieregularnych przy jednoczesnym aktywnym udziale naszej grupy w konsolidacji branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Obok inwestycji bezpośrednich, w 2015 r. roku Best poniósł także wydatki związane z pośrednim nabyciem portfeli wierzytelności (na rynku wtórnym), poprzez zakup niemal 33% akcji Kredyt Inkaso.

"Biorąc pod uwagę wartość godziwą portfeli wierzytelności wykazanych w najnowszym opublikowanym raporcie okresowym Kredyt Inkaso, wartość w/w wydatków została ustalona na blisko 153 mln zł" - podał Best.

d3wdz7e

Grupa Best finansuje swoje inwestycje głównie poprzez emisje obligacji, w tym w ramach uruchomionego w 2014 r. publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł.

Spółka podtrzymuje plan emisji obligacji na kwotę 90 mln zł w I kw. tego w ramach programu o łącznej wartości 300 mln zł. W ramach tego programu Best wyemitował dotychczas obligacje o łącznej wartości 210 mln zł.

"Intencją zarządu Best jest przeprowadzenie kolejnych publicznych emisji obligacji jeszcze w I kwartale br. Emisje te mogą być kierowane zarówno do inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych" - czytamy także.

Na początku grudnia ub. r. w rozmowie z ISBnews prezes Krzysztof Borusowki poinformował, że Best planuje, iż na początku tego roku przeprowadzi publiczną emisję obligacji na kwotę 90 mln zł. Spółka zakładała wówczas, że uruchomi kolejne emisje obligacji po połączeniu z Kredyt Inkaso, a wartość nowego programu może sięgnąć ok. 500 mln zł.

d3wdz7e

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

d3wdz7e

Podziel się opinią

Share
d3wdz7e
d3wdz7e