Trwa ładowanie...
dv9g2ff

NANOTEL - korekta prognoz na rok 2014 (5/2015) - EBI

NANOTEL - korekta prognoz na rok 2014 (5/2015)

Share
dv9g2ff

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | korekta prognoz na rok 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Nanotel S.A. ("Emitent", "Spółka"), działając na podstawie §3 pkt. 2 ust 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect", postanawia skorygować prognozę wyników finansowych Spółki na 2014 r. opublikowaną w raporcie bieżącym (EBI 24/2014) z dnia 12 czerwca 2014 roku. Na dzień publikacji niniejszego raportu, prognoza wyników finansowych na rok 2014 kształtuje się następująco:? Przychód ze sprzedaży: 31 mln zł EBITDA : 2,7 mln zł Zysk netto: 0,47 mln zł Pierwotnie opublikowana prognoza wyników finansowych na rok 2014 kształtowała się następująco:? Przychód ze sprzedaży: 26 mln zł EBITDA : 5,9 mln zł Zysk netto: 3,3 mln zł Wskazana powyżej zmiana jest spowodowana dużym przyrostem nakładów na działalność operacyjną Emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem intensyfikacji robót budowlanych zmierzających do zakończenia i rozliczenia prac przy budowie sieci szerokopasmowych w województwie lubelskim jak również
przyspieszeniem prac budowlanych na równoległym froncie w województwie podkarpackim. Pod koniec roku rozpoczęto przygotowania do procesu odbiorowego, co powinno zaowocować sprzedażą w pierwszym kwartale 2015r. W IV kwartale dzięki sprzyjającej aurze pogodowej, Spółce udało się zrealizować najbardziej kosztochłonne elementy prac, ponosząc większość kosztów materiałowych przewidywanych do kompleksowej realizacji tych zadań, co znajduje odzwierciedlenie w kosztach działalności operacyjnej Spółki i ma znaczący wpływ na wyniki finansowe w 2014 r. Przedmiotowa korekta prognozy wyników na rok 2014 została przygotowana w oparciu o dane finansowe uzyskane do dnia publikacji niniejszego raportu.? ? Jednocześnie na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie zmienia opublikowanej w raporcie bieżącym (EBI 24/2014) z dnia 12 czerwca 2014 roku, prognozy na 2015 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Daniel Wojnarowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

Podziel się opinią

Share
dv9g2ff
dv9g2ff