Trwa ładowanie...
d4yng4x
d4yng4x
Dom Maklerski BZ WBK

Naruszenie ważnej zapory popytowej

Otwarcie kontraktów wypadło wczoraj ponad wtorkową ceną odniesienia jednak od początku sesji przewagę na rynku zaczęła sukcesywnie zdobywać podaż. Trzeba przyznać, że z nie najlepszymi nastrojami mieliśmy także do czynienia w Eurolandzie (wpływ obniżenia ratingu Portugali przez Moody’s Investors Service).
Share
d4yng4x

Najbardziej ucierpiał jednak tutaj eurodolar, którego deprecjacja wpływała negatywnie na parkiety Eurolandu (w tym również nasz). W tej mało przyjaznej dla byków atmosferze zadebiutowały wczoraj akcje JSW. Wydawało się, że udany debiut tej ważnej spółki może okazać się dość przełomowym wydarzeniem dla rynku. Od dłuższego już czasu zmagamy się bowiem ze swoimi wewnętrznymi problemami i jak wiadomo nie wykazujemy się ostatnio zbyt dużą wolą walki. Debiut nie był jednak udany, a w wyniku pogarszającej się atmosfery na rynkach zewnętrznych spółka sukcesywnie traciła na wartości (w którymś momencie transakcje były już zawierane poniżej ceny emisyjnej). Żadnego przełomu zatem wczoraj nie odnotowaliśmy. Silny impuls podażowy zaczął jednak wytracać swój impet w rejonie zapory popytowej Fibonacciego: 2765 – 2768 pkt (w przypadku indeksu WIG20 kluczową rolę odgrywał tutaj zakres wsparcia: 2794 – 2798 pkt).

Warto w tym kontekście nadmienić, że przez kilka godzin handel na kontraktach koncentrował się w tym właśnie rejonie cenowym. Ostatecznie z okolic wsparcia: 2765 – 2768 pkt (skonstruowanego na bazie zniesienia 38.2%) bykom udało się zainicjować niewielki ruch kontrujący.

 (fot. DM BZ WBK)
Źródło: (fot. DM BZ WBK)

W końcówce sesji, podobnie zresztą jak dzień wcześniej, na rynku zaczęła dominować podaż. Nieco gorszy od oczekiwań odczyt indeksu ISM dla usług stał się czynnikiem, który osłabił obóz kupujących. Ostatnie minuty handlu ułożyły się jednak po myśli byków, czyli również mieliśmy tutaj do czynienia z pełną analogią w stosunku do wtorkowej sesji. Ostatecznie zamknięcie FW20U11 uplasowało się na poziomie 2767 pkt, co stanowiło półprocentowy spadek wartości kontraktu w stosunku do poprzedniej sesji.

d4yng4x

Trzeba przyznać, że przez większą część wczorajszej sesji niezwykle ważną rolę odgrywała zapora popytowa: 2765 – 2768 pkt. W końcowej fazie notowań, gdy na rynku zrobiło się dość nerwowo po publikacji indeksu ISM, wspomniany przedział został naruszony. Zamknięcie FW20U11 wypadło jednak w rejonie analizowanego zakresu.

Obecnie w dalszym ciągu zwracałbym uwagę na wymieniony obszar cenowy spodziewając się tutaj nieco większej presji ze strony kupujących. Wczorajsze naruszenie strefy sprawiło jednak, że w tej chwili nie posiadałbym już długich pozycji w swoim portfelu. Niemniej wsparcie zostało wybronione, zatem strona popytowa powinna teoretycznie odznaczać się w tej chwili zdecydowanie większą aktywnością.

Za istotny sygnał techniczny wskazujący na umacnianie się obozu kupujących uznałbym zanegowanie bardzo precyzyjnie działającej ostatnio górnej median line. O ponownym kupnie kontraktów pomyślałbym natomiast dopiero w sytuacji wybicia się FW20U11 ponad zakres znanej nam już zapory podażowej Fibonacciego: 2804 – 2808 pkt. Patrząc jednak na ostatnie, chwilami naprawdę żałosne poczynania byków trudno na tym etapie rozwoju wydarzeń zakładać, że kupującym uda się w najbliższym czasie sforsować barierę podażową: 2804 – 2808 pkt.

Jedynym czynnikiem przemawiającym w tej chwili za możliwością wykrystalizowania się na rynku ruchu odreagowującego jest tak naprawdę obrona wczorajszego wsparcia Fibonacciego: 2765 – 2768 pkt. Warto w tym kontekście nadmienić, że jeśli rzeczywiście doszłoby do wzrostu aktywności popytu (a teoretycznie powinno, gdyż gdy opracowuję komentarz umacniają się kontrakty na US Futures), to pierwszym testem poziomu aktywności byków będzie właśnie wynik konfrontacji w rejonie wspomnianej już górnej median line. Z załączonego wykresu wynika, że wypada tutaj także zniesienie 38.2% całego poprzedniego ruchu korekcyjnego (poziom 2792 pkt). Następstwem zanegowania skonstruowanej w tej sposób zapory podażowej powinien być zatem test kluczowego zakresu oporu: 2804 – 2808 pkt.

d4yng4x

W przypadku nie utrzymania naporu podaży przez strefę: 2765 – 2768 pkt zwróciłbym natomiast uwagę na kolejny węzeł popytowy Fibonacciego: 2739 – 2743 pkt. Tak jak podkreślałem w swoich wczorajszych opracowaniach online, o otwarciu krótkich pozycji pomyślałbym dopiero z chwilą sforsowania w/w przedziału wsparcia. Na zakończenie chciałbym Państwa poinformować, że około 11.00 poprowadzę dzisiaj szkolenie internetowe z technik Fibonacciego w połączeniu z nowymi typami zleceń OTO, OCO oraz TS. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w Inwestorze Online w zakładce Centrum informacji.

Paweł Danielewicz
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d4yng4x

Podziel się opinią

Share
d4yng4x
d4yng4x