Trwa ładowanie...
d2g218l
d2g218l

Nastroje społeczne w II zbliżone do I; minimalne pogorszenie wskaźników - TNS Polska

24.02. Warszawa (PAP) - Polacy częściej oceniają negatywnie niż pozytywnie kierunek biegu spraw w Polsce, stan obecnej gospodarki oraz prognozę materialnych warunków życia. W...
Share
d2g218l

24.02. Warszawa (PAP) - Polacy częściej oceniają negatywnie niż pozytywnie kierunek biegu spraw w Polsce, stan obecnej gospodarki oraz prognozę materialnych warunków życia. W porównaniu do stycznia obecne wyniki kształtują się na zbliżonym poziomie, z minimalnym pogorszeniem wszystkich trzech wskaźników - wynika z sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska.

"Większość Polaków (67 proc.) jest przekonana o tym, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Prawie co piąty ma odmienne zdanie - 19 proc. badanych jest zdania, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku. Żadnego zdania na ten temat nie posiada 14 proc. ankietowanych. W porównaniu do wyników ze stycznia oceny biegu spraw w Polsce pozostają na podobnym poziomie. Pozytywne oceny spadły o 1 punkt procentowy, a negatywne wzrosły o 1 punkt procentowy" - napisano w raporcie TNS.

CZY PANA(I) ZDANIEM - OGÓLNIE RZECZ BIORĄC - SPRAWY W POLSCE IDĄ W DOBRYM CZY W ZŁYM KIERUNKU?

d2g218l

2013 2014
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
w
dobrym 21% 15% 15% 16% 15% 14% 14% 16% 13% 18% 16% 20% 19%

w złym 70% 75% 73% 74% 77% 75% 75% 71% 77% 70% 71% 66% 67%

brak
zdania 9% 10% 12% 10% 8% 11% 11% 13% 10% 12% 13% 14% 14%

OCENA STANU POLSKIEJ GOSPODARKI

d2g218l

Według badania TNS dwóch na trzech respondentów (66 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie.

"O stanie lekkiego kryzysu przekonanych jest 45 proc. badanych, natomiast o stanie głębokiego kryzysu w gospodarce przeświadczony jest co piąty badany (21 proc.). Przeciwnego zdania jest 29 proc. ankietowanych. 2 proc. uważa, że gospodarka naszego kraju dynamicznie się rozwija, a 27 proc. ocenia obecny stan gospodarki jako stan powolnego rozwoju" - napisano.

"Wyniki sprzed miesiąca kształtowały się nieznacznie lepiej niż obecne. W lutym, pozytywne oceny stanu gospodarki pogorszyły się o 2 punkty procentowe, a negatywne wzrosły o 4 punktów procentowe" - dodano.

PROGNOZA ZMIAN MATERIALNYCH WARUNKÓW ŻYCIA

d2g218l

Według TNS prawie połowa Polaków (46 proc.) prognozuje, że w ciągu następnych trzech lat materialne warunki życia ludności w Polsce będą mniej więcej takie same jak obecne.

"O poprawie materialnych warunków życia przekonanych jest 18 proc. badanych, a o ich pogorszeniu w ciągu najbliższych trzech lat - 31 proc. ankietowanych. 5 proc. nie ma zdania na ten temat" - napisano.

TNS podaje, że wyniki uzyskane w lutym nie odbiegają znacząco od tych uzyskanych miesiąc wcześniej.

"Można jedynie zauważyć niewielki wzrost odsetka (o 3 punkty procentowe) przekonanych o tym, że warunki materialne pozostaną takie same, a spadek o 2 punkty procentowe przekonanych o poprawie materialnych warunków życia w ciągu najbliższych trzech latach" - napisano.

d2g218l

PORÓWNANIE TRZECH WSKAŹNIKÓW

Autorzy badania wskazują, że lutowe oceny netto trzech wskaźników nastrojów społecznych pozostają ujemne.

"Oznacza to, że Polacy częściej oceniają negatywnie niż pozytywnie kierunek biegu spraw w Polsce, stan obecnej gospodarki oraz prognozę materialnych warunków życia. W porównaniu do wyników ze stycznia, obecne wyniki kształtują się na zbliżonym poziomie, z minimalnym jednak pogorszeniem wszystkich trzech wskaźników. Najbardziej pogorszył się wskaźnik oceny stanu gospodarki - o 6 punktów procentowych, ocena netto kierunku zmian w kraju spadła o 2 punkty procentowe, o tyle samo uległa pogorszeniu ocena prognozy materialnych warunków życia ludności" - napisano.

OCENY 2013 2014
NETTO II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

d2g218l

KIERUNEK ZMIAN
W KRAJU -49 -60 -58 -58 -62 -61 -61 -55 -64 -52 -55 -46 -48

STAN
GOSPODARKI -48 -53 -58 -50 -62 -62 -56 -43 -58 -41 -40 -31 -37

3-LETNIA
PROGNOZA
MATERIALNYCH
WARUNKÓW ŻYCIA
LUDZI -22 -29 -30 -25 -30 -28 -29 -16 -28 -18 -20 -11 -13

dane w proc.

Badanie zrealizowano w dniach 7-13 lutego 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

jba/ asa/

d2g218l

Podziel się opinią

Share
d2g218l
d2g218l