Trwa ładowanie...
d3bydld

Nastroje społeczne w listopadzie poprawiły się - TNS Polska

28.11. Warszawa (PAP) - Odsetek osób optymistycznie oceniających kierunek, w jakim zmierzają sprawy w Polsce zwiększył się w listopadzie o 4 pkt. proc. w porównaniu z...

Share
d3bydld

28.11. Warszawa (PAP) - Odsetek osób optymistycznie oceniających kierunek, w jakim zmierzają sprawy w Polsce zwiększył się w listopadzie o 4 pkt. proc. w porównaniu z październikiem - wynika z listopadowego sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska. Odsetek pesymistycznych ocen spadł o 9 pkt. proc.

"Dwie trzecie Polaków (67 proc.) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna piąta badanych (19 proc.), a pozostałe 14 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat" - napisano w raporcie.

"W porównaniu z październikiem nastroje społeczne Polaków poprawiły się. O 4 punkty procentowe zwiększył się odsetek osób optymistycznie oceniających kierunek w jakim zmierzają sprawy w Polsce przy jednoczesnym spadku o 9 punktów procentowych pesymistycznych opinii na ten temat. Liczba osób nie mających zdania w tej sprawie zwiększyła się o 5 punktów procentowych" - dodano.

d3bydld

CZY PANA(I) ZDANIEM - OGÓLNIE RZECZ BIORĄC - SPRAWY W POLSCE IDĄ W DOBRYM CZY W ZŁYM KIERUNKU?

2012
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
w
dobrym 23% 19% 22% 20% 19% 28% 24% 20% 15% 15% 19%

w złym 67% 69% 71% 71% 73% 60% 67% 70% 77% 76% 67%

brak
zdania 10% 12% 7% 9% 8% 12% 9% 10% 8% 9% 14%

d3bydld

OCENA STANU POLSKIEJ GOSPODARKI

"Najwięcej, bo aż 75 proc. respondentów jest zdania, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie, przy czym 22 proc. określa go jako głęboki. Zdaniem blisko jednej piątej ankietowanych (19 proc.) gospodarka rozwija się, ale zaledwie 1 proc. określa ten rozwój jako dynamiczny. 6 proc. ankietowanych nie ma opinii na ten temat" - napisano.

"W listopadzie opinie na temat obecnego stanu polskiej gospodarki nie zmieniły się znacząco w porównaniu z poprzednim miesiącem" - dodano.

PROGNOZA ZMIAN MATERIALNYCH WARUNKÓW ŻYCIA

d3bydld

"Zdaniem ponad dwóch piątych Polaków (44 proc.) w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności pogorszą się. Przeciwnego zdania jest 13 proc. badanych, a ponad jedna trzecia (38 proc.) uważa, że będzie mniej więcej tak samo jak teraz. 5 proc. badanych nie wypowiada się jednoznacznie na ten temat" - napisano.

"W porównaniu do poprzedniego miesiąca prognozy sytuacji materialnej są bardziej optymistyczne. O 7 punktów procentowych zmniejszył się odsetek osób uważających, że nastąpi pogorszenie warunków życia ludności, przy jednoczesnym wzroście o 3 punkty procentowe odsetka osób wierzących, że nastąpi poprawa" - dodano.

PORÓWNANIE TRZECH WSKAŹNIKÓW

Z badania wynika także, że w październiku podobnie jak w poprzednich miesiącach Polacy negatywnie oceniają wszystkie trzy badane aspekty.

d3bydld

"Zarówno oceny netto kierunku zmian w kraju, jak i stanu gospodarki oraz prognozy zmian materialnych warunków życia ludzi w ciągu najbliższych 3 lat przyjmują wartości ujemne, co oznacza, że liczba negatywnych opinii nadal przeważa nad pozytywnymi" - napisano.

"Jednak w porównaniu z wynikami z poprzedniego miesiąca, wszystkie trzy wskaźniki uległy poprawie. Wskaźnik netto kierunku zmian w kraju polepszył się o 13 punktów procentowych, ocena netto 3 - letniej prognozy materialnych warunków życia o 10 punktów procentowych, natomiast wskaźnik stanu gospodarki wzrósł o 1 punkt procentowy" - dodano.

OCENY 2012
NETTO I II III IV V VI VII VIII IX X XI

KIERUNEK ZMIAN
W KRAJU -44 -50 -49 -51 -54 -32 -43 -50 -62 -61 -48

STAN
GOSPODARKI -42 -42 -39 -39 -44 -24 -34 -45 -58 -59 -58

3-LETNIA
PROGNOZA
MATERIALNYCH
WARUNKÓW ŻYCIA
LUDZI -39 -38 -39 -31 -33 -27 -25 -36 -43 -41 -31

dane w pkt. proc.

Badanie zrealizowano w dniach 8-13 listopada 2012 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

mj/ ana/

d3bydld

Podziel się opinią

Share
d3bydld
d3bydld