Trwa ładowanie...
d3my4di

Nastroje społeczne w listopadzie zbliżone do nastrojów z października - CBOS

19.11. Warszawa (PAP) - Wskaźniki nastrojów społecznych zarejestrowane w listopadzie są zbliżone do zeszłomiesięcznych - wynika z listopadowego badania CBOS. Zmiana dotyczy...

Share
d3my4di

19.11. Warszawa (PAP) - Wskaźniki nastrojów społecznych zarejestrowane w listopadzie są zbliżone do zeszłomiesięcznych - wynika z listopadowego badania CBOS. Zmiana dotyczy percepcji sytuacji politycznej w kraju - wzrosła liczba osób z niej niezadowolonych. Mniej pesymistyczne niż w październiku są prognozy na najbliższy rok. Dotyczy to niemal wszystkich badanych dziedzin z wyjątkiem polityki.

"W ciągu ostatniego miesiąca opinie na temat rozwoju sytuacji w kraju prawie się nie zmieniły. Jedna trzecia Polaków (33 proc.) uważa, że sytuacja ta zmierza w dobrym kierunku, a ponad połowa (53 proc.) jest przeciwnego zdania" - napisano w komentarzu do badania.

"W porównaniu z październikowym sondażem wzrosło niezadowolenie z sytuacji politycznej w kraju. O 7 punktów (do 51 proc.) przybyło ocen negatywnych, ubyło natomiast (o 6 punktów, do 32 proc.) wskazań, że jest ona przeciętna. Nadal niewielką grupę (12 proc.) stanowią osoby zadowolone z sytuacji politycznej w Polsce" - dodano.

d3my4di

Z badania wynika, że oceny sytuacji gospodarczej niewiele różnią się od październikowych.

"O 3 punkty (do 33 proc.) zmniejszyła się grupa respondentów niezadowolonych z kondycji gospodarczejkraju. Nadal najliczniej wyrażana jest opinia, że stan gospodarki jest przeciętny (41 proc.), natomiast tylko co piąty badany (21 proc.) ocenia go pozytywnie" - napisano.

"W porównaniu z ubiegłym miesiącem warunki materialne gospodarstw domowych nieco częściej określane są jako przeciętne (47 proc., wzrost o 3 punkty), natomiast nie zmieniły się znacząco grupy zadowolonych (41 proc.) i niezadowolonych (12 proc.) w tym względzie. (....) Stabilne są oceny sytuacji w zakładach pracy. Ponad połowa pracowników (53 proc.) określa kondycję swojego zakładu jako dobrą, niespełna co siódmy (15 proc.) jest przeciwnego zdania, a prawie co trzeci (30 proc.) twierdzi, że jest przeciętna" - dodano.

PRZEWIDYWANIA

d3my4di

"Poprawiły się przewidywania rozwoju ogólnej sytuacji w kraju w najbliższym roku. W stosunku do października zwiększyła się grupa oczekujących jej poprawy (o 4 punkty, do 18 proc.), zmalała zaś (o 6 punktów, do 27 proc.) spodziewających się pogorszenia. Tak jak przed miesiącem najwięcej osób (48 proc.) jest zdania, że w ciągu roku nic się nie zmieni" - napisano.

Z badania wynika, że przewidywania sytuacji politycznej nie odbiegają znacząco od zeszłomiesięcznych.

"Ponad połowa Polaków (53 proc.) nie spodziewa się zmian w życiu politycznym kraju. Co piąty respondent (21 proc.) przewiduje pogorszenie w tej dziedzinie, a co szósty (17 proc.) poprawę. (...)W ciągu miesiąca zmalał pesymizm w prognozach dotyczących gospodarki. Co prawda nadal największą grupę (49 proc., wzrost o 3 punkty) stanowią respondenci, którzy twierdzą, że nic się w tej kwestii nie zmieni, jednak o 6 punktów (do 20 proc.) ubyło badanych formułujących obawy związane z przyszłą sytuacją gospodarczą kraju. Blisko co czwarty respondent (23 proc.) przewiduje poprawę w tej dziedzinie" - napisano.

"W stosunku do ubiegłego miesiąca o 4 punkty (do 14 proc.) zmniejszył się odsetek osób obawiających się pogorszenia swojej sytuacji materialnej. Zwiększyła się natomiast liczba badanych nieprzewidujących jej zmiany (o 6 punktów, do 67 proc.). Nadal mniej więcej co piąty ankietowany (19 proc.) liczy na poprawę w tym względzie" - dodano.

d3my4di

Ta sama tendencja dotyczy prognoz poziomu życia respondentów i ich rodzin.

"Ubyło badanych przewidujących, że będzie im się żyło gorzej (z 21 proc. do 17 proc.), przybyło zaś tych, którzy sądzą, że jakość ich życia się nie zmieni (z 51 proc. do 56 proc.). Ponad jedna piąta ankietowanych (22 proc.) spodziewa się poprawy w tej sferze" - napisano.

"Odnotowujemy niższy niż w zeszłym miesiącu poziom pesymizmu, jeśli chodzi o sytuację w zakładach pracy. O 4 punkty (do 12 proc.) zmniejszyła się grupa ankietowanych obawiających się pogorszenia kondycji swojej firmy, zwiększyła zaś przewidujących, że nic się w tym zakresie nie zmieni (o 5 punktów, do 59 proc.). Ponad jedna piąta zatrudnionych (22 proc.) sądzi, że w ciągu najbliższego roku w ich zakładach pracy będzie lepiej" - dodano.

Od poprzedniego sondażu nie zmieniło się poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia.

"Niemal dwie trzecie pracowników (63 proc.) nie obawia się zwolnienia, natomiast co trzeci (34 proc.) bierze je pod uwagę" - napisano.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-11 listopada 2010 roku na liczącej 999 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

nik/ ana/

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di