Trwa ładowanie...
d1bu754

Nastroje społeczne w lutym '13 poprawiły się - TNS Polska

22.02. Warszawa (PAP) - W porównaniu ze styczniem nastroje społeczne poprawiły się. O 6 punktów procentowych wzrósł odsetek optymistów, a odsetek pesymistów spadł o 5 punktów...

Share
d1bu754

22.02. Warszawa (PAP) - W porównaniu ze styczniem nastroje społeczne poprawiły się. O 6 punktów procentowych wzrósł odsetek optymistów, a odsetek pesymistów spadł o 5 punktów procentowych - wynika ze lutowego sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska.

"Większość Polaków (70 proc.) jest zdania, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. O tym, że kierunek ten jest dobry mówi co piąty badany (21 proc.). 9 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat" - napisano w komunikacie.

CZY PANA(I) ZDANIEM - OGÓLNIE RZECZ BIORĄC - SPRAWY W POLSCE IDĄ W DOBRYM CZY W ZŁYM KIERUNKU?

2012 2013
IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

d1bu754

w
dobrym 20% 19% 28% 24% 20% 15% 15% 19% 20% 15% 21%

w złym 71% 73% 60% 67% 70% 77% 76% 67% 69% 75% 70%

brak
zdania 9% 8% 12% 9% 10% 8% 9% 14% 11% 10% 9%

OCENA STANU POLSKIEJ GOSPODARKI

d1bu754

72 proc. badanych uważa, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie, z czego 50 proc. ocenia go jako lekki, a 22 proc. jako głęboki. Optymistycznie o gospodarce wypowiada się 24 proc. Polaków - 2 proc. respondentów mówi, że gospodarka dynamicznie się rozwija, a 22 proc., że rozwój ten jest powolny. Pozostałe 4 proc. uczestników badania nie ma zdania na ten temat.

"W lutym opinie na temat obecnego stanu polskiej gospodarki nieznacznie zmieniły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. O 3 punkty procentowe zmniejszył się udział respondentów uważających, że gospodarka jest w stanie kryzysu, a odsetek osób będących zdania, że nasza gospodarka rozwija się wzrósł o 4 punkty procentowe" - napisano w komunikacie.

PROGNOZA ZMIAN MATERIALNYCH WARUNKÓW ŻYCIA

40 proc. Polaków przewiduje, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności w naszym kraju pogorszą się. Nieco mniej - 37 proc. - uważa, że będzie mniej więcej tak samo jak teraz, a 18 proc. z optymizmem patrzy w przyszłość. 5 proc. badanych nie wypowiada się jednoznacznie na ten temat.

d1bu754

"W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł optymizm wśród Polaków. O 6 punktów procentowych wzrósł odsetek tych, którzy uważają, że w ciągu najbliższych trzech nastąpi poprawa warunków życia. Ponadto o 5 punktów procentowych zwiększył się udział respondentów nie przewidujących zmian, a odsetek pesymistów spadł o 11 punktów procentowych" - napisano.

PORÓWNANIE TRZECH WSKAŹNIKÓW

"W lutym, podobnie jak w poprzednich miesiącach, Polacy negatywnie oceniają wszystkie trzy badane aspekty. Zarówno oceny netto kierunku zmian w kraju, jak i stanu gospodarki oraz prognozy zmian materialnych warunków życia ludzi w ciągu najbliższych 3 lat przyjmują wartości ujemne. Oznacza to, że liczba negatywnych opinii nadal przeważa nad pozytywnymi" - napisano.

"Optymistyczny jest za to fakt, że wszystkie trzy wskaźniki netto wzrosły - wskaźnik netto kierunku zmian w kraju poprawił się o 11 punktów procentowych, ocena netto stanu gospodarki wzrosła o 7 punktów procentowych, a wskaźnik 3 - letniej prognozy materialnych warunków życia aż o 17 punktów procentowych" - dodano.

d1bu754

OCENY 2012 2013
NETTO IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

KIERUNEK ZMIAN
W KRAJU -51 -54 -32 -43 -50 -62 -61 -48 -49 -60 -49

STAN
GOSPODARKI -39 -44 -24 -34 -45 -58 -59 -58 -54 -55 -48

3-LETNIA
PROGNOZA
MATERIALNYCH
WARUNKÓW ŻYCIA
LUDZI -31 -33 -27 -25 -36 -43 -41 -31 -32 -39 -22

dane w pkt. proc.

Badanie zrealizowano w dniach 8-11 lutego 2013 r. na ogólnopolskiej, losowo-kwotowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

fdu/ ana/

d1bu754

Podziel się opinią

Share
d1bu754
d1bu754