Trwa ładowanie...
dw3xehq

NBP: RPP dostosuje politykę pieniężną w momencie podjęcia wiążącej decyzji dot. przyjęcia euro

RPP dokona niezbędnych dostosowań strategii polityki pieniężnej oraz będzie prowadziła politykę pieniężną, umożliwiającą spełnienie kryteriów konwergencji w wyznaczonym terminie, w przypadku podjęcia wiążącej decyzji dotyczącej daty planowanego przystąpienia przez Polskę do strefy euro - podała NBP w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2009".
Share
dw3xehq

"W przypadku podjęcia wiążącej decyzji dotyczącej daty planowanego przystąpienia Polski do strefy euro oraz związanego z tym wejścia do ERM 2, Rada dokona niezbędnych dostosowań strategii polityki pieniężnej oraz - w porozumieniu z Radą Ministrów - polityki kursowej do warunków wynikających z konieczności spełnienia kryteriów konwergencji niezbędnych do przyjęcia euro" - napisano w założeniach.

"Zdaniem Rady przystąpienie Polski do strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie. Rada wyraża przekonanie, że w nadchodzących latach polityka gospodarcza w Polsce powinna być realizowana w taki sposób, aby poprzez przeprowadzenie reform strukturalnych umożliwić trwałe spełnienie kryteriów z Maastricht i jednocześnie osiągnięcie jak największych korzyści związanych z przystąpieniem do strefy euro" - dodano.

W momencie podjęcia wiążącej decyzji dotyczącej daty planowanego przystąpienia do strefy euro RPP rozpocznie prowadzenie polityki pieniężnej umożliwiającej spełnienie kryteriów konwergencji z Maastricht.

dw3xehq

"W przypadku podjęcia wiążącej decyzji dotyczącej daty planowanego przystąpienia przez Polskę do strefy euro, Rada będzie prowadziła politykę pieniężną umożliwiającą spełnienie kryteriów konwergencji, a tym samym umożliwiającą przyjęcie przez Polskę euro w wyznaczonym terminie" - napisano w założeniach.

RPP zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia reform strukturalnych.

"Ważnym czynnikiem, który sprzyjałby zapewnieniu stabilności makroekonomicznej w dłuższym okresie, a zarazem trwałemu spełnianiu kryteriów z Maastricht jest przeprowadzenie reform strukturalnych, w tym reformy finansów publicznych, które przyczyniłyby się do przyspieszenia długofalowego wzrostu gospodarczego i jednocześnie ograniczałyby presję inflacyjną" - napisano.

"W ocenie Rady reformy te są niezbędne dla pełnego wykorzystania szans związanych z przyjęciem euro" - dodano.

dw3xehq

NBP przygotowuje obecnie raport o przystąpieniu Polski do strefy euro, który pomoże w opracowaniu planu działań koniecznych do przyjęcia euro.

"W grudniu 2008 r. w Narodowym Banku Polskim zakończone zostaną prace nad Raportem na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Raport ten zostanie wykorzystany przy opracowaniu planu działań związanych z przystąpieniem Polski do strefy euro" - napisano w komunikacie.

dw3xehq

Podziel się opinią

Share
dw3xehq
dw3xehq