Trwa ładowanie...
d4gh17e

NBP: w październiku nieznaczne oczekiwania inflacyjne

Konsumenci ankietowani przez GUS w I połowie października przewidują, że w kolejnych 12 miesiącach wzrost cen będzie nieznaczny - poinformował w piątek Narodowy Bank Polski. NBP zwraca jednocześnie uwagę, że od połowy 2015 roku rośnie liczba osób, oczekujących szybszego wzrostu cen.

Share
d4gh17e

NBP opublikował w piątek miesięczne dane na temat oczekiwań inflacyjnych konsumentów.

Wskaźnik oczekiwań, czyli różnica między odsetkiem respondentów oczekujących, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie, a sumą odsetków respondentów oczekujących, że ceny będą rosły wolniej niż obecnie, pozostaną bez zmian lub będą spadały, wyniósł -33 pkt procentowego - informuje NBP. Miesiąc wcześniej, jak dodaje bank centralny, osiągnął on poziom -22 pkt proc.

"Analiza wskaźnika oczekiwań inflacyjnych pokazuje, że od 2012 r. do połowy 2015 r. konsumenci oczekiwali coraz mniejszych wzrostów cen w kolejnych 12 miesiącach. Od połowy 2015 r. tendencja ta zdaje się odwracać, odzwierciedlając stopniowy wzrost odsetka ankietowanych oczekujących wzrostu cen i spadek odsetka ankietowanych przewidujących ich stabilizację" - zaznacza jednocześnie NBP.

d4gh17e

"Wprawdzie w październiku br. zaobserwowaliśmy przeciwne zmiany w strukturze odpowiedzi na pytanie ankietowe i spadek wskaźnika oczekiwań, jednak pozostaje on nadal na poziomie istotnie większym niż w połowie tego roku (w czerwcu br. wskaźnik ten wyniósł -47)" - dodaje NBP.

Bank centralny swoje dane oparł na ankietach GUS. W komunikacie zwraca uwagę, że "wyniki kwantyfikacji danych uzyskanych z sondażu przeprowadzonego przez GUS w I połowie października br. wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach nadal jest bliski zera (0,20 proc. wobec 0,23 proc. miesiąc wcześniej)".

Narodowy Bank Polski regularnie bada oczekiwania inflacyjne nie tylko konsumentów, ale także przedsiębiorstw, analityków finansowych i zawodowych prognostów. Są one jednym z punktów odniesienia przy podejmowaniu decyzji z zakresu polityki pieniężnej - informuje NBP.

d4gh17e

Podziel się opinią

Share
d4gh17e
d4gh17e