Trwa ładowanie...
d3eajpy
espi

NEMEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (17/2014)

NEMEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (17/2014)

Share
d3eajpy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
NEMEX S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj?cych dost?p do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał zawiadomienie od Pana Dariusza Mileckiego - Prezesa Zarządu - w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o sprzedaży przez podmiot powiązany tj. FCT Investment Limited akcji Emitenta. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prezesa Zarządu podmiot z nim powiązany w dniu 04 marca 2014 r. dokonał transakcji sprzedaży 5.520.500 (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. FCT Investment Limited dokonała sprzedaży akcji po cenie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję jednej osobie prywatnej. Łączna wartość transakcji wyniosła 552.050 złotych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eajpy

| | | NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NEMEX S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-867 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chłodna | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 266 04 47 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@nemex.pl | | www.nemex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Dariusz Pilich Dyrektor ds Rynku Kapitałowego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eajpy

Podziel się opinią

Share
d3eajpy
d3eajpy