Trwa ładowanie...
datnvzo
espi

NEMEX - Zmiany w Zarządach spółek zależnych (61/2014) - EBI

NEMEX - Zmiany w Zarządach spółek zależnych (61/2014)
Share
datnvzo
NEW CONNECT
Raport EBI nr 61 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiany w Zarządach spółek zależnych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż doszło do zmian w składzie Zarządu dwóch spółek w 100% zależnych od Emitenta: Nemex JST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Nemex LPG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Nemex JST Sp. z o.o. ze składu jej Zarządu została odwołana Pani Urszula Langer. Jednocześnie na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Pan Dariusz Milecki. Analogicznie zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Nemex LPG Sp. z o.o. ze składu jej Zarządu została odwołana Pani Urszula Langer. Jednocześnie na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Pan Dariusz Milecki. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Milecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

datnvzo

Podziel się opinią

Share
datnvzo
datnvzo