Trwa ładowanie...
d28nr35
d28nr35
espi

NETIA - Informacja o nabyciu akcji Spółki (70/2014)

NETIA - Informacja o nabyciu akcji Spółki (70/2014)
Share
d28nr35

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA (?Netia? lub ?Spółka?) informuje, że w dniu 8 października 2014 r. otrzymał zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez SISU Capital Master Fund Limited (?Fundusz?). Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku zrealizowania poza Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 30 września 2014 r., które zostały rozliczone 3 października 2014 r. Fundusz posiada łącznie 35.427.077 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 35.427.077 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 10,18% kapitału zakładowego Netii. Przed powyższą transakcją Fundusz posiadał 30.246.745 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 30.246.745 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,7% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 8,7% kapitału zakładowego Netii. Fundusz nie wyklucza możliwości dalszego zwiększania lub zmniejszania
swojego udziału w Spółce. Nie ma podmiotów zależnych od Funduszu posiadających akcje Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poleczki 13
(ulica) (numer)
330-20-00 330-23-23
(telefon) (fax)
anna_kuchnio@netia.pl www.netia.pl
(e-mail) (www)
526-02-05-575 011566374
(NIP) (REGON)
d28nr35

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Paweł Szymański członek zarządu
2014-10-08 Marcin Osiecki prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28nr35

Podziel się opinią

Share
d28nr35
d28nr35