Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

NETIA - Informacja o nabyciu akcji Spółki (72/2014)

NETIA - Informacja o nabyciu akcji Spółki (72/2014)
Share
d2usc8b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA (?Netia? lub ?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Mennicę Polską SA wraz z jej podmiotem zależnym Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna. Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, do przekroczenia progu 15% doszło w wyniku transakcji nabycia przez Mennicę Polską SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie łącznie 229.638 akcji Spółki dokonanej w dniu 16 października 2014 r. i rozliczonej w dniu 20 października 2014 r. Mennica Polska SA wraz z podmiotem zależnym Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiada łącznie 55.293.375 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 55.293.375 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,8930% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 15,8930% kapitału zakładowego Netii, w tym: - Mennica Polska SA posiada łącznie 44.018.669 akcji Spółki uprawniających do
wykonywania 44.018.669 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,6523% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 12,6523% kapitału zakładowego Netii, - Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiada łącznie 11.274.706 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 11.274.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 3,24% kapitału zakładowego Netii. Przed zawarciem powyższej transakcji Mennica Polska SA wraz z podmiotem zależnym Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiadała łącznie 52.134.323 akcje Spółki uprawniające do wykonywania 52.134.323 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,9850% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 14,9850% kapitału zakładowego Netii, w tym: - Mennica Polska SA posiadała łącznie 40.859.617 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 40.859.617 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,7443% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 11,7443% kapitału zakładowego Netii, - Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiadała łącznie 11.274.706 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 11.274.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 3,24% kapitału zakładowego Netii. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poleczki 13
(ulica) (numer)
330-20-00 330-23-23
(telefon) (fax)
anna_kuchnio@netia.pl www.netia.pl
(e-mail) (www)
526-02-05-575 011566374
(NIP) (REGON)
d2usc8b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Paweł Szymański członek zarządu
2014-10-23 Marcin Osiecki prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b