Trwa ładowanie...
dj826yt
espi

NETIA - Informacja o zmianie procentowego udziału w kapitale Spółki (9/2014)

NETIA - Informacja o zmianie procentowego udziału w kapitale Spółki (9/2014)
Share
dj826yt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie procentowego udziału w kapitale Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 21 lutego 2014 r. otrzymał zawiadomienie złożone w imieniu Third Avenue Management LLC o zmniejszeniu zaangażowania powyższego funduszu, działającego na rzecz swoich klientów, poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku rozwiązania umowy z jednym z klientów Third Avenue Management LLC z dniem 19 lutego 2014 r. utracił prawo wykonywania głosu z 8.049.123 akcji Spółki, co spowodowało spadek dotychczas posiadanego udziału Third Avenue Management LLC w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Third Avenue Management LLC posiada na dzień 19 lutego 2014 r. 49.829.776 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 49.829.776 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 14,32% kapitału zakładowego Netii. Przed powyższą zmianą Third Avenue Management LLC posiadał 57.878.899 akcji Netii, uprawniających do wykonywania
57.878.899 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,64% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 16,64% kapitału zakładowego Netii. Ponadto, Third Avenue Management LLC przekazał następującą listę swoich klientów, którzy przenieśli prawa wykonywania głosu z posiadanych akcji Spółki na Third Avenue Management LLC: 1. Manulife Financial Corp. 2. Litman/Gregory Masters? Select International Fund Masters? Select Funds Trust 3. Third Avenue Separately Managed Accounts 4. Third Avenue Institutional International Value Fund 5. Third Avenue International Value Fund 6. Third Avenue International Value Fund UCITS Podstawa prawna Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poleczki 13
(ulica) (numer)
330-20-00 330-23-23
(telefon) (fax)
anna_kuchnio@netia.pl www.netia.pl
(e-mail) (www)
526-02-05-575 011566374
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Tom Ruhan członek zarządu
2014-02-21 Jon Eastick członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj826yt

Podziel się opinią

Share
dj826yt
dj826yt