Trwa ładowanie...
dymh955

NETIA - Zmiany w Zarządzie (9/2015)

NETIA - Zmiany w Zarządzie (9/2015)

Share
dymh955

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Zarządzie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | 1. Zarząd Netia S.A. (dalej: ?Netia? lub ?Spółka?) informuje, że w dniu 23 marca 2015 r., Pan Adam Sawicki złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa i członka Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 31 marca 2015 r., w następstwie zawarcia przez Pana Adama Sawickiego w dn. 23 marca 2015 r. porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę z Netia S.A. z dnia 22 kwietnia 2014 r. Powyższa informacja stanowi zmianę informacji z raportu bieżącego nr 3/2015 z dn. 30.01.2015 r. o rezygnacji Pana Adama Sawickiego ze stanowiska Prezesa i członka Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 31 lipca 2015 r. 2. Zarząd Netia S.A. informuje, iż w dniu 23 marca 2015 r. Rada Nadzorcza Netii powierzyła Panu Pawłowi Szymańskiemu, dotychczasowemu Członkowi Zarządu ? Dyrektorowi Finansowemu, stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Powierzenie będzie skuteczne z dniem 1 kwietnia 2015 r. Pan Paweł Szymański, lat 43, posiada bogate doświadczenie w obszarze finansów. W dotychczasowej karierze pełnił funkcje Prezesa Zarządu oraz Członka
Zarządu - Dyrektora Finansowego w wiodących spółkach krajowych i regionalnych. Zdobywał także wiedzę na temat globalnych rynków finansowych podczas pracy w największych bankach inwestycyjnych, zarówno w Warszawie jak i Londynie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, w latach 1997-2003 swoją karierę rozwijał w londyńskim City, pracując dla Schroders oraz Citigroup. W 2003 r., po powrocie do Polski, został prezesem zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego. W latach 2004- 2007 roku kierował, jako członek Zarządu a następnie Wiceprezes, pionem finansowym PKN Orlen. W latach 2007-2008 r., Szymański, jako Wiceprezes Zarządu, odpowiadał za finanse CTL Logistics. Od 2010 r. do 2013 r. był aktywnie zaangażowany w reorganizację RUCH, początkowo jako Wiceprezes ds. Finansowych, a w latach 2012-2013 ? jako Prezes Zarządu. Przed rozpoczęciem współpracy z Netią pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Marvipol S.A. odpowiedzialnego za pion finansowy (CFO). Od września 2014 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ? Dyrektora
Finansowego (CFO) Netii. Pan Paweł Szymański nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 3. Zarząd Netia S.A. informuje, iż w dniu 23 marca 2015 r. Rada Nadzorcza Netii powołała Pana Cezarego Chałupę, dotychczasowego Dyrektora Generalnego Rynku Klientów Biznesowych w Netii, na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. Obszaru B2B. Powołanie będzie skuteczne z dniem 1 kwietnia 2015 r. Pan Cezary Chałupa, lat 41, dołączył do Spółki w październiku 2014 r. i jest odpowiedzialny za zarządzanie całą strukturą Dywizji B2B. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie powiązane z działalnością sprzedażową i z rozwojem biznesu. Przed podjęciem
współpracy z Netią pełnił przez okres czterech lat funkcję Dyrektora Sprzedaży w spółce GTS Poland. W latach 2003 - 2010 pracował w Orange Polska (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.) na stanowiskach menedżerskich wyższego szczebla w działach sprzedaży i rozwoju biznesu, między innymi jako Dyrektor Departamentu Corporate Sales (w latach 2008-2010) oraz Dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych (w latach 2007-2008). Wcześniej był zatrudniony w Prokom S.A. jako Account Manager (w latach 2002-2003) oraz w Comarch SA jako Dyrektor Handlowy (w latach 2000-2002) oraz Key Account Manager (w latach 1999-2000). Pan Chałupa ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i studia podyplomowe w dziedzinie bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada także tytuł MBA uzyskany w Carlson School of Management, University of Minnesota/Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Cezary Chałupa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną do działalności Netii jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 4. Zarząd Netia S.A. informuje, iż w dniu 23 marca 2015 r. Rada Nadzorcza Netii powołała Pana Tomasza Szopę, dotychczasowego Dyrektora Generalnego Rynku Klientów Indywidualnych w Netii, na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. Obszaru B2C. Powołanie będzie skuteczne z dniem 1 kwietnia 2015 r. Pan Tomasz Szopa, lat 45, dołączył do Spółki w lutym 2014 r., i jest odpowiedzialny za zarządzanie całą strukturą Dywizji B2C. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, a jego umiejętności sprzedażowe i menedżerskie były kształtowane w sektorze FMCG. W latach 2010-2012 pełnił funkcję Dyrektora Rynku B2B i SOHO i Klientów Indywidualnych w Polskiej Telefonii Komórkowej
Centertel Sp. z o.o. dla całej Grupy Telekomunikacji Polskiej. Wcześniej, w latach 2001-2005 pracował w Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. jako Dyrektor Biura ds. Salonów Własnych i Franczyzowanych i Biura Rozwoju Strategii Sprzedaży. W latach 2005-2006 był Dyrektorem ds. Zarządzania Kanałami B2B-SOHO i Rynku Klientów Indywidualnych w Telekomunikacji Polskiej SA. W latach 2007-2010 prowadził własną działalność gospodarczą w spółkach Ogólnopolskie Centrum Finansowo Ubezpieczeniowe S.K.A., GRP Recar Sp. z o.o. oraz Get Sp. z o.o. W latach 1995-2001 był zatrudniony w spółce Frito-Lay Poland Sp. z o.o. jako Kierownik Dywizyjny dywizji południowej, Krajowy Kierownik Sprzedaży d/s Dużych Klientów oraz Krajowy Kierownik ds. Sieci Lokalnych. W latach 1994-1995 pracował jako Regionalny Przedstawiciel Sprzedaży w spółce Żywiec SA. Bezpośrednio przed rozpoczęciem współpracy z Netią pełnił funkcję członka Zarządu w spółce Hoven Sp. z o.o., dostawcy kompleksowych rozwiązań z zakresu techniki solarnej i
odnawialnych źródeł energii. Pan Tomasz Szopa jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie finansów dla kadry zarządzającej na Uniwersytecie Śląskim. Pan Tomasz Szopa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną do działalności Netii jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NETIA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NETIA | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 330-20-00 | | 330-23-23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | anna_kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-02-05-575 | | 011566374 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Paweł Szymański członek zarządu
2015-03-23 Marcin Osiecki prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955