Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

NETTLE - Emisja obligacji zabezpieczonych serii P (29/2014) - EBI

NETTLE - Emisja obligacji zabezpieczonych serii P (29/2014)
Share
d1uem3r
CATALYST
Raport EBI nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Emisja obligacji zabezpieczonych serii P
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Nettle S.A. (?Emitent") informuje, iż w dniu 17 listopada 2014 r. podjął Uchwałę nr 1 w sprawie emisji do 30 sztuk rocznych obligacji imiennych zabezpieczonych serii P o łącznej cenie nominalnej i emisyjnej 3.000.000 PLN (?Obligacje?). Zabezpieczenie zostanie ustanowione w formie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych Emitenta lub innego podmiotu do wysokości nie mniejszej niż 110% wartości nominalnej Obligacji. Pozyskane w ramach emisji środki zostaną przeznaczone na realizację strategicznych projektów Emitenta oraz sfinansowanie jego bieżącej działalności. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie od Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst. Podstawa prawna: § 5 pkt 11) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Szewczyk Prezes Zarządu
Rafał Blum Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r