Trwa ładowanie...
d3p8pg9
d3p8pg9
espi

NETTLE - Wykup Obligacji serii O (3/2015) - EBI

NETTLE - Wykup Obligacji serii O (3/2015)
Share
d3p8pg9
CATALYST
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wykup Obligacji serii O
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Nettle S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 r. dokonał terminowego wykupu obligacji zabezpieczonych imiennych serii O, w liczbie 7 sztuk o łącznej wartości nominalnej 700.000 zł. Obligacje zabezpieczone imienne serii O nie były wprowadzone od Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst. Podstawa prawna: § 5 pkt 11) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Szewczyk Prezes Zarządu
Rafał Blum Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3p8pg9

Podziel się opinią

Share
d3p8pg9
d3p8pg9