Trwa ładowanie...
dnlfqzo

NEUCA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (25/2014)

NEUCA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (25/2014)

Share
dnlfqzo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NEUCA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §27 pkt.2 ust.7 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w dniu 11.03.2014 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, obejmującego : - przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego NEUCA S.A. za okres 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. - przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. za okres 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. - badanie sprawozdania finansowego NEUCA S.A. za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Wybranym podmiotem jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul.Chłodna 51, 00-867 Warszawa. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546. Spółka korzystała z usług KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego NEUCA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy NEUCA w latach 2010-2013 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnlfqzo

| | | NEUCA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NEUCA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Szosa Bydgoska | | 58 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 056 669 40 31 | | 056 669 41 34 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | piotrs@torfarm.com.pl | | www.neuca.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 879-00-17-162 | | 870227804 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2014-03-12 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnlfqzo

Podziel się opinią

Share
dnlfqzo
dnlfqzo