Trwa ładowanie...
d19fahg
d19fahg
espi

NEWAG S.A. - Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy za r ...

NEWAG S.A. - Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok 2014 (20/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d19fahg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2015 Zarząd NEWAG S.A. (?Emitent, Spółka?) informuje, iż w dniu 5 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok 2014, który wyniósł 78.488.784,33 zł, poprzez przeznaczenie na wypłatę dywidendy łącznej kwoty 45.000.001,00 zł, tj. 1,00 zł na jedną akcję, oraz przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy Spółki. Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-300 Nowy Sącz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyspiańskiego 3
(ulica) (numer)
+48 18 449 63 60 +48 18 449 63 66
(telefon) (fax)
sekretariat@newag.pl www.newag.pl
(e-mail) (www)
7340009400 490490757
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2015-05-05 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19fahg

Podziel się opinią

Share
d19fahg
d19fahg