Trwa ładowanie...
d1i7quk
d1i7quk
espi

NFI EMF - Transakcja zbycia akcji emitenta przez podmiot wymieniony w art. 160 ustawy o obrocie i...

NFI EMF - Transakcja zbycia akcji emitenta przez podmiot wymieniony w art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (29/2012)
Share
d1i7quk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-24
Skrócona nazwa emitenta
NFI EMF
Temat
Transakcja zbycia akcji emitenta przez podmiot wymieniony w art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
RAPORT BIEŻĄCY 29/2012 Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF"), zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informuje, iż w dniu 23 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej NFI EMF o dokonanej przez podmiot od niego zależny transakcji na akcjach NFI EMF na następujących warunkach: Rodzaj transakcji: kupno; Tryb zawarcia transakcji: transakcja zawarta poza rynkiem regulowanym, umowa sprzedaży akcji; Miejsce zawarcia transakcji: inne; Cena i wolumen transakcji: 80.335 akcji po cenie 10,45 zł za jedną akcję; Data transakcji: 16 maja 2012 roku; Członek Rady Nadzorczej NFI EMF nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych. Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NFI EMF Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marszałkowska 104/122
(ulica) (numer)
022 461 08 05 022 461 08 01
(telefon) (fax)
info@emf.pl www.emf-group.eu
(e-mail) (www)
5261032243 011120129
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-24 Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1i7quk

Podziel się opinią

Share
d1i7quk
d1i7quk