Trwa ładowanie...
dyalxdj
espi

NG2 - Treść jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany (5/2013)

NG2 - Treść jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany (5/2013)
Share
dyalxdj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
NG2
Temat
Treść jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowej 6 (zwana dalej "Spółką" lub "Emitentem") informuje, że w dniu 25 stycznia 2013 roku, otrzymał postanowienie wydane 22 stycznia 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 5/NWZA/2012 i 6/NWZA/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2012 roku, polegającej m.in. na zmianie nazwy firmy z dotychczasowej NG2 Spółka Akcyjna na CCC Spółka Akcyjna. Spółka może używać także skróconego brzmienia firmy CCC SA. Nazwa Emitenta pod jaką notowane są akcje na rynku giełdowym nie ulegnie zmianie i brzmieć będzie CCC. Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany.
Załączniki
Plik Opis
Statut Spółki CCC S.A. - tekst jednolity.pdf Statut Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NG2 S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NG2 Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ng2@ng2.com.pl ng2.com.pl
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Mariusz Gnych Wiceprezes
2013-01-25 Piotr Nowjalis Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyalxdj

Podziel się opinią

Share
dyalxdj
dyalxdj