Trwa ładowanie...
d3mv7gr
espi

NICOLAS GAMES S.A. - Zawiadomienie o transakcjach osób posiadających dostep do informacji poufnyc...

NICOLAS GAMES S.A. - Zawiadomienie o transakcjach osób posiadających dostep do informacji poufnych (13/2012)

Share
d3mv7gr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-21
Skrócona nazwa emitenta
NICOLAS GAMES S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach osób posiadających dostep do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Nicolas Games S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki Nicolas Games S.A. w trybie artykułu 160 ustęp 1 ustawu o obrocie instrumentami finansowymi, ze w wyniku zawarcia umowy cywilno prawnej nabył 1.000.000 akcji Spółki Nicolas Games S.A. z siedzibą w Katowicach po cenie 0,05 zł każda. Zawiadamiający nie wyraził zgodny na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mv7gr

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Tomasz Majka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mv7gr

Podziel się opinią

Share
d3mv7gr
d3mv7gr