Trwa ładowanie...
d4izocc
d4izocc
espi

NOBLE SECURITIES SA - Raport bieżący (161/2013)

NOBLE SECURITIES SA - Raport bieżący (161/2013)
Share
d4izocc
RAPORT BIEŻĄCY O ROZPOCZĘCIU ALBO ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA PRZECHOWYWANIU NA ZLECENIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO ORAZ REJESTROWANIU STANU ICH POSIADANIA I ZMIAN TEGO POSIADANIA
ROZPOCZĘCIE (ZAWARCIE UMOWY)/ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI Zakończenie działalności
Data rozpoczęcia/zakończenia 2013-09-11
Data zawarcia umowy między wystawcą lub emitentem instrumentów rynku niepublicznego, a podmiotem 2012-05-24
Nazwa (firma) emitenta lub wystawcy JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA
REGON ew. odpowiednik 271747631
Adres emitenta lub wystawcy
Kraj POLSKA
Miejscowość Jastrzębie-Zdrój
Kod 44--330
Ulica ALEJA JANA PAWŁA II
Numer Domu 4
Rodzaj instrumentów rynku niepublicznego AKCJE ZWYKŁE IMIENNE
Termin wykupu instrumentów rynku niepublicznego
Liczba instrumentów rynku niepublicznego 764
Wartość nominalna instrumentów rynku niepublicznego 5,00
Oznaczenie serii* A
Liczba instrumentów rynku niepublicznego w serii*
Cena emisyjna*
Wielkość emisji*
* Objaśnienie: - wypełnić w przypadku instrumentów rynku niepublicznego emitowanych w serii
Dodatkowe wyjaśnienia:

RAPORT O ROZPOCZĘCIU ALBO ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA PRZECHOWYWANIU NA ZLECENIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO ORAZ REJESTROWANIU STANU ICH POSIADANIA I ZMIAN TEGO POSIADANIA, ODRĘBNIE W ODNIESIENIU DO PRZECHOWYWANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW INSTRUMENTÓW
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH

FALSE Korekta
Data, godzina i minuta przesłania raportu, do którego odnosi się korekta zgodnie z potwierdzeniem wygenerowanym dla podmiotu w formacie rrrr-mm-dd gg:mm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
N_PRZECHOW
Raport bieżący
informujący o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności polegającej na
przechowywaniu na zlecenie instrumentów rynku niepublicznego
oraz rejestrowaniu stanu ich posiadania i zmian tego posiadania,
odrębnie w odniesieniu do przechowywania poszczególnych rodzajów instrumentów
Numer raportu w roku * 161 Rok bieżący raportu * 2013
* - Numer raportu nadawany jest dla jednego rodzaju formularza w ramach jednego roku kalendarzowego. - Jeżeli korekta - proszę nie wpisywać kolejnego numeru raportu, ale wpisać nr raportu oryginalnego, do którego odnosi się korekta, oraz rok bieżący raportu oryginalnego.
Podstawa prawna:
§ 80 pkt 2 i §82 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. Nr 25, poz. 129)
Data przekazania: 2013-09-13
NOBLE SECURITIES SA
(pełna nazwa podmiotu składającego raport)
30-081 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
KRÓLEWSKA 57
(ulica) ( numer)
012 426 25 15/16 012 411 17 66 biuro@noblesecurities.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
676-010-84-27 350647408 www.noblesecurities.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d4izocc

RAPORT O ROZPOCZĘCIU ALBO ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA PRZECHOWYWANIU NA ZLECENIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO ORAZ REJESTROWANIU STANU ICH POSIADANIA I ZMIAN TEGO POSIADANIA, ODRĘBNIE W ODNIESIENIU DO PRZECHOWYWANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW INSTRUMENTÓW
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH

Podpisy osób reprezentujących podmiot
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 DOMINIK UCIEKLAK I WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT O ROZPOCZĘCIU ALBO ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA PRZECHOWYWANIU NA ZLECENIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO ORAZ REJESTROWANIU STANU ICH POSIADANIA I ZMIAN TEGO POSIADANIA, ODRĘBNIE W ODNIESIENIU DO PRZECHOWYWANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW INSTRUMENTÓW
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH

d4izocc

Podziel się opinią

Share
d4izocc
d4izocc