Trwa ładowanie...
dpkdj41

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Akcjonariusze powyżej 5 % - NWZA 08.08.2013 (19/2013)

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Akcjonariusze powyżej 5 % - NWZA 08.08.2013 (19/2013)

Share
dpkdj41
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia: 2013-08-13
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Akcjonariusze powyżej 5 % - NWZA 08.08.2013
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank") podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku w dniu 8 sierpnia 2013 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji: 1) Nordea Bank AB: 55 061 403 - liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi; 99,81 % - procentowy udział w liczbie głosów na tym ZWZA; 99,21 % - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

| | | NORDEA BANK POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NORDEABP (NORDEA BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-303 | | GDYNIA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | KIELECKA | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 669 10 88 | | 058 669 11 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | nordea@nordea.pl | | www.nordeabank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-000-78-20 | | 190024711 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Sławomir Żygowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

Podziel się opinią

Share
dpkdj41
dpkdj41