Trwa ładowanie...
d1wkwnz
espi

NORTH COAST - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji. (10/2015)

NORTH COAST - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji. (10/2015)

Share
d1wkwnz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NORTH COAST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o stanie posiadania akcji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (?Emitent?) informuje, że 3 marca 2015 roku otrzymał od Pana Piotra Cieślaka (?Zawiadamiający?) zawiadomienie, iż w dniu 25 lutego 2015 roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych działając w imieniu własnym jako akcjonariusz oraz jako pełnomocnik akcjonariuszy: Michał Młynarczyk, Maciej Raczkowski, Marcin Kuczmik, Henryk Zięba udzielili mu pełnomocnictwa i pełnomocnictwa substytucyjnego na podstawie, których był uprawniony do wykonywania według swojego uznania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 26 lutego 2015 roku z 184.897 akcji Emitenta, zaś w dniu 26 lutego 2015 roku akcjonariusze Emitenta: Waldemar Wilk i Marcin Marchaja udzielili mu pełnomocnictw do wykonywania według swojego uznania prawa głosu z 26.396 akcji Emitenta na tym walnym zgromadzeniu. W wyniku udzielonych pełnomocnictw Zawiadamiający był uprawniony do wykonywania głosu łącznie z 211.293 akcji Emitenta stanowiących 5,03% głosów w ogólnej
liczbie głosów oraz 6,6% w kapitale zakładowym Emitenta. Po zakończeniu walnego zgromadzenia wszystkie udzielone pełnomocnictwa wygasły w związku z czym Zawiadamiający nie posiada obecnie prawa do wykonywania głosu z akcji Emitenta. Według oświadczenia Zawiadamiającego nie zawarł on z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 1382 j.t.) oraz nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego, które posiadałyby akcje Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wkwnz

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NORTH COAST | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-800 | | Pruszków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 Maja | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 7383150 | | 022 7383159 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@northcoast.com.pl | | www.northcoast.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5260205055 | | 010565527 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Giorgio Pezzolato Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wkwnz

Podziel się opinią

Share
d1wkwnz
d1wkwnz