Trwa ładowanie...
d1mzxc0
espi

NOTORIA SERWIS S.A. - Zakup akcji przez Prezesa Zarządu (41/2012)

NOTORIA SERWIS S.A. - Zakup akcji przez Prezesa Zarządu (41/2012)
Share
d1mzxc0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOTORIA SERWIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakup akcji przez Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Notoria Serwis Spółka Akcyjna (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 8 sierpnia 2012 r. zawiadomienia, na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Pani Pauliny Sztajnert ? Prezesa Zarządu, następującej treści: "Zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej oraz art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, jako Prezes Zarządu spółki Notoria Serwis SA (dalej "Spółka") informuję, iż w dniu 7 sierpnia 2012 roku kupiłam na własny rachunek w transakcji poza rynkiem ASO 86 075 akcji serii A Spółki po średniej cenie 2,30 złotych za akcję, za łączną kwotę 197 972,5 zł. Jednocześnie informuję, że przed w/w transakcją posiadałam 63 453 akcje Spółki uprawniające do wykonywania 63 453 głosów, co stanowiło 6,3453 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po transakcji posiadam 149 528 akcji Spółki zapewniających tyle
samo głosów, co daje 14,9528 proc. kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Równocześnie informuję, iż nie wykluczam możliwości zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie najbliższych dwunastu miesięcy. Ponadto informuję, że nie mam żadnych podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje spółki Notoria Serwis SA jak również nie zawarłam z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust.1 pkt. 3 lit. (c) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOTORIA SERWIS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-814 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Miedziana 3A/17
(ulica) (numer)
(22) 654 22 45 (22) 654 22 46
(telefon) (fax)
notoria@notoria.pl www.notoria.pl
(e-mail) (www)
525-21-52-769 016200212
(NIP) (REGON)
d1mzxc0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Paulina Sztajnert Prezes Zarządu
2012-08-08 Julita Ciecierska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0