Trwa ładowanie...
d2wxi72
d2wxi72

Notowania ciągłe - podsumowanie

...
Share
d2wxi72

Akcje

6517133
eCARD 0,75 0,77 2,7 583,7 381731
ECHO 2,92 2,90 0,0 11945,3 2008048
EFH WYBRANE DANE FINANSOWE 1,23 w tys. 1,24 w tys. 3,3 EUR 308,1
124709
ELBUDOWA 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 149,10 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 149,10 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 0,5 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 73,7
247
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego ELEKTROTIM 12,17 12,15 0,0
238,5 9804
Przychody z tytułu odsetek ELSTAR OILS 1 208 656 4,38 1 011 020 4,83 299 076 10,8 252 585 2234,6
228995
Przychody z tytułu opłat i prowizji 229 961 ELZAB 227 596 2,41 56 903 56 861 2,43
1,2 18,0 Zysk (strata) brutto 3762
116 984 48 785 28 947 12 188 EMC
14,70 15,30 -1,0 Zysk (strata) netto 1,7 100 882 57
46 304 24 963 11 568
EMPERIA 47,00 47,00 Całkowite dochody ogółem 0,0 118 198 52 492 476,1 29 248 5007
13 114
ENEA 15,96 15,73 Przepływy środków pieniężnych netto, razem -0,4 613 149 510,2 209 636 151 721 16139
52 374
ENERGOAP 1,52 Aktywa razem 1,49 31 754 010 26 895 187 -0,7 7 198 497 232,7 6 745 720 77704
ENERGOINS Zobowiązania wobec klientów 8,70 8,80 20 832 385 -6,9 4 722 612 960,7 53644 5 059 018
ENERGOMONPŁD Zobowiązania razem 3,32 29 140 795 3,37 24 456 329 1,2 846,4 6 606 092 6 134 018 126551
ENERGOMONPN 12,75 Kapitał akcyjny 43 137 12,10 43 137 -5,1 9 779 75,8 10 819
3057
ENERGOPOL Kapitał własny razem 4,24 2 613 215 4,14 2 438 858 -2,4 592 405 611 703 39,4
4727
Liczba akcji (w szt.) 43 136 764 ERBUD 43 136 764 35,00 36,22 5,0
104,0 1456
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 2,34 ERG 1,07 0,60 0,53 0,27 0,64
3,2 220,9 Razem fundusze własne 173688
2 454 971 2 287 425 ERGIS 573 721 1,68
1,61 -4,2 83,4 Całkowity wymóg kapitałowy 1 909 930 25063
1 611 604 432 973 ESSYSTEM 404 215
4,80 4,90 -0,6 Współczynnik wypłacalności (%) 79,4 10,3 8408
11,4
EUROCASH 9,98 10,15 3,4 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 51,8 2539
EUROFAKTOR 9,00 Przychody z tytułu odsetek 7,70 1 208 656 -10,5 1 011 020 3428,0 299 076 252 585 196111
EUROTEL 10,70 Przychody z tytułu opłat i prowizji 10,59 229 964 227 596 0,9 56 903 25,8 56 861 1212
FAMTO Zysk (strata) brutto 2,36 116 183 2,30 49 862 28 749 0,0 12 457 438,7
94381
FAMUR Zysk (strata) netto 1,60 100 081 1,59 47 381 24 765 0,0 11 837 468,8
147570
Całkowite dochody ogółem FARMACOL 117 397 28,88 53 569 28,70 29 049 2,0 13 383
2034,1 35457
Przepływy środków pieniężnych netto, razem FERRUM 613 149 209 636 5,50 151 721 5,35 52 374 -0,9
365,3 34112
Aktywa razem 31 734 823 26 877 771 FORTE 7 194 147 7,93 6 745 720
7,99 1,4 175,0 Zobowiązania wobec klientów 11002
20 832 430 20 170 311 4 722 622 FORTIS 5 059 018 220,00
220,00 -4,3 Zobowiązania razem 33,9 29 130 736 78
24 446 323 6 603 812 FOTA 6 134 018
7,25 7,01 0,0 Kapitał akcyjny 23,7 43 137 43 137 1658
9 779 10 819 GANT
23,99 24,05 Kapitał własny razem 1,9 2 604 087 17932,0 2 431 448 590 335 358349
611 703
GETIN 5,90 Liczba akcji (w szt.) 5,72 43 136 764 -2,1 43 136 764 28284,0 2430264
GFPREMIUM Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 13,95 2,32 13,95 1,10 0,53 0,0 0,27 8,7
322
Razem fundusze własne GINO ROSSI 2 449 661 2,27 2 279 400 2,35 555 328 3,1 573 721
492,9 105227
Całkowity wymóg kapitałowy GRAAL 1 913 406 1 610 087 7,89 433 761 7,70 404 215 -1,2
754,5 47751
Współczynnik wypłacalności (%) 10,2 GRAJEWO 11,3 9,80 9,81
2,0 237,4 12117
GRKOSCIU 6,64 6,43 -1,5 36,4 2833
GROCLIN 6,79 6,40 -4,6 1052,3 78376
GTC 18,48 18,00 -2,3 13246,7 Do przeliczenia wykorzystano kurs EUR ogłoszony przez NBP na 30.09.2011 - 1 EUR = 4,4112 PLN oraz na 30.09.2010 - 1 EUR=3,9870Do przeliczenia pozycji: przychody z tytułu odsetek, przychody z tytułu opłat i prowizji, zysk (strata) brutto, zysk (strata) netto, całkowite dochody ogółem, przepływy środków pieniężnych netto, razem wykorzystano kurs EUR liczony jako średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca za 1 stycznia - 30 września 2011 - 1 EUR = 4,0413 PLN oraz 1 stycznia - 30 września 2010 - 1 EUR = 4,0027 PLN 358476
HARDEX 39,90 39,85 -0,1 201,8 2529
HAWE 1,63 1,60 0,6 2777,1 847363
HBPOLSKA 5,80 5,71 -1,6 1593,2 137157
HELIO 7,20 7,05 0,3 344,0 24180
HTLSTREFA 11,90 11,92 0,2 493,0 20650
HUTMEN 3,01 2,89 -4,0 655,7 110714
HYDROTOR W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 29,00 29,85
2,9 7,4 126
HYGIENIKA Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 1,90
1,84 -0,5 1419,8 373940
HYPERION 5,70 5,37 -2,4 62,3 5566
I&B SYSTEM 0,40 0,39 -2,5 3107,9 3893337
IDMSA 1,58 1,52 -4,4 2991,7 963810
IGROUP 1,60 1,61 0,0 504,2 156433
IMMOEAST 8,61 7,90 -6,5 12907,2 756659
IMPEL 11,80 11,98 0,3 132,2 5590
IMPEXMETAL 1,66 1,56 -6,6 1471,5 449719
INDYKPOL 36,47 34,50 -5,0 192,2 2787
ING BSK 299,40 304,00 1,5 8494,6 13952
INSTALKRAK 15,94 15,75 -1,2 171,8 5522
INSTALL 2,59 2,66 2,3 30,3 5876
INTEGERPL 15,11 16,40 0,0 40,3 1273
INTER CARS 49,90 50,00 0,0 4199,0 41989
INTERFERI 4,46 4,50 0,9 19,3 2145
INTERSPPL 2,93 2,93 -5,2 25,4 4290
INTROL 5,25 5,80 10,5 110,6 9590
INWESTCON 1,08 1,05 -2,8 78,2 37100
IVMX 12,25 12,70 -1,5 6,2 252
IZNS 1,76 1,74 -1,1 64,6 18841
IZOLACJA 27,40 26,89 -1,4 98,1 1814
JAGO 1,80 1,80 -1,6 381,6 102537
JUTRZENKA 2,38 2,42 3,0 2776,3 564691
JWCONSTR 11,80 11,50 -0,9 5935,2 249023
K2INTERNT 13,19 13,55 2,7 1,4 52
KABLE 24,30 24,00 -1,6 143,0 3003
KAREN 0,59 0,59 1,7 1109,4 922749
KERNEL 26,75 27,00 0,9 768,2 14236
KĘTY 72,50 75,00 4,0 9029,6 60240
KGHM 64,40 64,20 2,3 182776,4 1395601
KOELNER 10,94 10,69 1,8 1006,4 47086
KOFOLA 41,00 40,02 0,0 8,2 102
KOGENERACJA 78,75 77,90 1,8 28,3 180
KOLASTYNA 1,04 0,95 8,0 27151,3 13210580
KOMPAP 6,09 6,07 2,5 83,2 6893
KOMPUTRON 11,20 11,02 -1,6 281,4 12521
KONSSTALI 25,02 25,01 -1,9 12,9 258
KOPEX 18,10 17,60 -0,2 1884,0 52725
KRAKCHEMIA 2,68 2,70 0,4 61,7 11436
KREDYTB 6,17 6,15 -0,2 1123,7 90597
KREDYTIN 9,98 9,70 -4,4 2,3 120
KRUSZWICA 48,60 49,47 1,8 78,2 811
LCCORP 1,25 1,29 7,5 36918,2 14110679
LENA LIGHTING 1,58 1,66 0,6 34,5 10661
LENTEX 19,96 20,40 1,5 2133,4 52499
LOTOS 16,80 16,70 1,2 38187,6 1134045
LPP 1047,00 1017,00 -0,6 192,8 92
LSISOFT 3,85 3,88 0,8 35,4 4586
LUBAWA 0,78 0,76 -3,8 797,3 515305
MAGELLAN 14,91 13,94 -8,2 182,7 6402
MAKARONPL 3,62 3,53 0,9 31,6 4385
MAKRUM 2,49 2,63 4,0 241,8 46335
MARVIPOL -- 15,20 0,0 0,0 0
MCI 4,94 4,75 -1,7 4692,8 471313
MCLOGIC 35,70 36,49 1,9 12,2 169
MEDIATEL 9,31 9,24 -5,8 74,1 3986
MENNICA 125,80 125,70 -0,2 23,9 97
MERCOR 24,10 23,89 -0,3 62,3 1306
MIESZKO 1,84 1,80 -2,7 333,5 91378
MILLENNIUM 2,76 2,70 -1,1 16092,0 2980877
MIRBUD 2,01 1,96 -0,5 1385,4 349139
MISPOL 3,20 3,12 -1,0 237,0 37699
MMPPL 7,05 7,00 -0,7 494,5 35096
MNI 2,82 2,83 0,4 244,1 43123
MOJ 2,31 2,35 6,3 68,2 14665
MOL 171,10 174,10 5,5 348,4 993
MONNARI 2,35 2,30 -0,9 270,2 58265
MOSTALEXP 2,12 2,09 -0,9 1526,6 359465
MOSTALPŁOCK 53,00 51,20 -2,4 212,0 2016
MOSTALWAR 56,65 55,50 -1,2 332,2 2974
MOSTALZAB 4,15 4,07 -1,2 3904,1 473399
MUZA -- 8,09 0,0 0,0 0
MWTRADE 1,93 1,82 -5,2 35,6 9585
NAFTOBUDOWA 18,40 19,00 6,1 460,0 12011
NEPENTES 20,89 20,85 0,0 16,2 388
NETIA 3,59 3,49 -2,5 5076,7 725310
NETMEDIA 5,81 5,85 0,0 107,5 9239
NEWWORLDR 20,08 21,52 12,4 41892,4 960431
NOBLEBANK 4,28 4,15 -1,2 2127,3 253607
NORTH COAST 1,21 1,20 -0,8 404,1 168138
NOVITA 29,80 29,65 0,5 100,7 1692
NOVITUS 15,00 14,97 0,1 4960,8 170393
NOWAGALA 2,84 2,88 2,1 64,6 11416
NTT SYSTEM 1,62 1,58 -2,5 85,9 26399
OLYMPIC 2,06 2,25 6,6 169,9 38768
ONE2ONE 2,72 2,65 -2,9 111,2 20742
OPONEO.PL 5,88 5,74 -1,7 290,0 24965
OPTIMUS 1,38 1,31 -4,4 5653,9 2034900
OPTOPOL 13,15 13,15 0,0 109,0 4152
ORBIS 42,00 42,00 0,2 1549,8 18442
ORCOGROUP 32,00 32,02 1,9 5719,2 88046
ORZBIALY 12,70 12,65 -0,4 14,2 570
ORZEŁ 0,07 0,07 -12,5 103,0 732069
PAGED 6,49 6,13 -2,4 309,5 23926
PAMAPOL 3,12 3,12 0,6 430,0 69119
PANOVA 17,89 17,25 -4,1 12,1 347
PBG 214,70 209,00 -0,5 15190,8 36020
PEGAS 57,50 57,00 0,0 11,8 103
PEKAES 9,75 9,70 1,0 1,2 63
PEKAO 126,00 122,00 -1,6 124166,2 493344
PEMUG 1,95 1,95 0,0 25,7 6628
PEPEES 0,49 0,48 -2,0 745,8 762995
PEPSA 27,80 27,50 -1,1 244,8 4476
PERMEDIA 7,80 7,38 -3,7 188,9 12727
PETROLINV 65,60 61,50 -3,2 23213,8 179893
PGF 29,51 29,08 -0,1 128,3 2151
PGNIG 3,92 3,85 -0,8 24433,5 3148880
PKN 27,66 26,85 -0,9 83204,8 1508662
PKO BP 28,80 28,45 0,7 175834,2 3076502
PLAST-BOX 11,99 12,48 3,6 1258,0 50402
PLAZACNTR 3,75 3,77 6,8 710,6 94435
POINTGROUP 1,93 1,91 -1,0 319,2 84309
POLAQUA 19,30 19,38 0,3 1995,3 51235
POLCOLORIT 0,27 0,31 19,2 1657,9 2617107
POLICE 5,42 5,35 -0,7 1281,7 117262
POLIMEXMS 3,92 3,60 -5,8 18967,3 2524624
POLNA 14,59 13,50 -4,7 900,2 31865
POLNORD 32,15 31,00 -3,1 8477,8 131432
POLREST 4,54 4,36 -3,8 90,6 10147
PONAR 1,95 1,93 -0,5 320,4 82915
POZBUD 2,46 2,60 4,8 266,2 52986
PPWK 1,19 1,20 1,7 1567,0 641181
PRIMAMODA 2,33 2,97 28,0 157,5 30094
PROCAD 2,78 2,67 -2,9 230,9 42381
PROCHEM 31,49 27,99 -2,5 273,8 4744
PROJPRZEM 16,20 16,19 -0,1 43,0 1342
PRONOX 2,15 2,00 -4,3 1064,9 260596
PROSPER 7,40 7,31 0,0 118,0 8045
PROTEKTOR 2,29 2,29 0,0 241,5 52687
PRÓCHNIK 0,59 0,59 0,0 435,3 366158
PUŁAWY 80,50 81,00 1,2 4959,2 30637
PWRMEDIA 1,84 1,82 -0,5 58,1 15705
QUANTUM 10,81 10,45 -3,8 287,8 14318
QUMAKSEK 11,69 11,50 1,5 134,0 5898
RADPOL 6,90 6,83 0,6 79,7 5940
RAFAKO 7,12 7,08 -0,3 664,2 46852
RAFAMET 15,31 15,45 -2,6 27,6 886
RAINBOW 1,95 2,00 -1,5 40,8 10372
REDAN 2,34 2,27 -2,2 59,4 12954
REINHOLD 12,20 11,49 -3,4 196,4 8322
RELPOL 4,60 4,40 -1,1 131,2 14769
REMAK 34,75 33,84 -1,2 484,3 7237
RESBUD 21,10 21,00 -3,7 167,3 3810
RONSON 1,02 1,04 4,0 240,8 116762
ROPCZYCE 12,53 12,20 -3,1 331,2 13199
RUCH 7,67 7,80 1,7 2691,5 172588
SANOK 6,83 7,00 2,8 163,8 11882
SECOGROUP 13,53 13,44 -0,2 141,9 5251
SEKO 8,85 8,80 -4,3 4,9 280
SELENAFM 10,55 10,78 2,7 124,3 5782
SFINKS 11,00 11,50 4,6 34,6 1513
SILVANO 1,88 1,79 -5,8 168,7 46616
SKOTAN 1,04 1,07 3,9 5973,1 2683508
SKYEUROPE 0,98 1,00 2,0 165,0 83194
SKYLINE 2,24 2,22 0,0 24,1 5403
SOBIESKI -- 210,00 0,0 0,0 0
SONEL 3,07 3,07 0,0 105,7 17084
SPRAY 10,70 10,70 0,0 10,0 465
STALEXPORT 1,61 1,55 -2,5 6422,0 2011757
STALPRODUKT 459,20 445,00 -4,3 570,8 626
STALPROFIL 8,35 8,40 1,8 18,8 1124
STORMM 1,14 1,15 -1,7 449,0 188648
SUWARY 33,89 34,00 0,3 64,9 948
SWARZĘDZ 0,09 0,10 0,0 217,1 1115234
SWISSMED 1,21 1,19 0,8 174,1 72562
SYGNITY 21,32 21,20 -0,3 1185,4 28182
SYNTHOS 0,65 0,62 -4,6 2485,4 1887406
ŚNIEŻKA 28,10 28,10 -1,3 0,8 14
ŚWIECIE 52,00 51,75 -0,5 803,3 7725
TALEX 14,11 14,39 3,7 62,8 2225
TECHMEX 6,90 6,90 3,3 5437,0 384899
TELL 9,30 9,25 -0,5 129,5 7143
TERESA 11,80 12,35 9,3 99,1 4080
TETA 8,53 8,45 -0,2 223,2 13146
TFONE 3,65 3,67 0,5 381,3 52521
TIM 8,49 8,10 -1,2 7,9 486
TORFARM 47,10 47,50 -2,9 16,5 174
TPSA 17,74 17,35 -1,1 148858,4 4247773
TRAKCJA 4,40 4,26 -2,1 1092,4 127072
TRAVELPL 19,65 19,00 -4,6 91,6 2397
TRION 1,05 0,98 -4,9 926,2 454420
TRITON 4,00 3,90 -2,3 241,4 30750
TUEUROPA -- 128,00 0,0 0,0 0
TUP 5,69 5,45 -4,2 354,7 31571
TVN 10,81 10,15 -5,0 42444,0 1933235
ULMA 49,90 47,75 -0,5 495,9 5094
UNIBEP 5,85 5,75 -2,5 254,7 22206
UNICREDIT 9,69 8,89 -0,1 72,2 3838
VARIANT 4,12 4,19 -4,8 9,8 1160
VINDEXUS 7,20 6,70 -2,9 43,8 3190
VISTULA 1,34 1,32 0,0 6875,4 2562922
WANDALEX 2,20 2,21 0,5 29,7 6780
WARFAMA 1,26 1,28 2,4 104,4 41013
WARIMPEX 9,00 9,00 12,5 4131,3 217182
WASKO 2,12 2,00 -4,8 499,3 120582
WAWEL 197,00 204,00 0,9 71,2 180
WIELTON 2,34 2,63 12,9 637,8 128036
WIKANA 0,12 0,12 0,0 124,5 549732
WILBO 2,05 2,00 -2,4 132,7 33261
WOJAS 3,70 3,71 6,3 359,4 48141
WOLAINFO 4,60 4,52 0,4 66,3 7444
WSIP 14,17 14,00 -0,6 132,3 4699
YAWAL 17,00 17,56 3,3 105,8 2997
ZASTAL 1,42 1,45 2,1 218,4 74648
ZELMER 30,00 30,50 1,7 152,0 2508
ZETKAMA 12,45 12,30 2,6 55,3 2331
ZNTKLAPY 11,00 10,80 -2,3 384,0 18184
ZPUE 95,35 98,90 -0,1 49,4 255
ZREMBCH 1,25 1,25 -0,8 525,8 205102
ZURAWIE 1,66 1,65 0,0 971,9 289041
ŻYWIEC 592,00 553,00 -6,9 716,6 619
-- 1606893,2 207091074

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 -- 77,98 0,0 0,0 0
ARKAFRN12 99,10 99,00 -0,1 178,0 900
ARKASWE17 45,00 52,95 9,2 6,0 61
BPHFIZBI1 -- 133,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 134,29 134,32 -0,0 15,3 57
BPHFIZBI3 -- 113,94 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 99,60 99,60 -0,1 99,6 500
BPHFIZBI5 -- 102,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 -- 99,11 0,0 0,0 0
BPHFIZDS -- 96,87 0,0 0,0 0
BPHFIZKK -- 124,16 0,0 0,0 0
BPHFIZSN 72,00 73,78 1,8 32,2 223
BPHFIZSN2 -- 68,80 0,0 0,0 0
INVCEEFIZ 622,00 638,00 -0,3 8,8 7
INVFIZ 2151,10 2175,00 0,7 137,9 32
INVGLDFIZ 1450,00 1450,00 0,3 61,1 21
INVLBFIZ 882,00 882,00 1,1 22,9 13
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCINRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 71,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKLPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCPP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRYWFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR 405,50 402,00 -0,7 17,0 21
OPERATERR -- 865,10 0,0 0,0 0
PKOCSBL1 -- 96,42 0,0 0,0 0
SECUSIFIZ 689,99 621,00 -3,7 15,9 12
SRNFIZ 1065,00 1080,00 2,4 32,0 15
BZNERA0112 -- 93,00 0,0 0,0 0
BZNERA1111 -- 4350,00 0,0 0,0 0
BZPRPL0512 -- 93,00 0,0 0,0 0
DBNERS0311 -- 90,55 0,0 0,0 0
DBW20E0212 -- 85,00 0,0 0,0 0
DBW20E0312 -- 96,00 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 57,82 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 80,03 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 60,77 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20E1111 -- 95,00 0,0 0,0 0
DBW20E1211 -- 86,04 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN -- 32,44 0,0 0,0 0
RCCCXAOPEN -- 36,45 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN -- 56,56 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN -- 3,57 0,0 0,0 0
RCCORAOPEN -- 11,37 0,0 0,0 0
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 10,15 10,26 1,6 79,2 3871
RCDAXAOPEN -- 213,31 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 105,09 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN -- 41,54 0,0 0,0 0
RCGLDAOPEN 298,40 296,64 -1,1 98,0 165
RCKAOAOPEN -- 76,00 0,0 0,0 0
RCNDXAOPEN -- 47,29 0,0 0,0 0
RCNIKAOPEN -- 29,43 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN -- 55,42 0,0 0,0 0
RCRDXAOPEN -- 41,80 0,0 0,0 0
RCSABAOPEN -- 24,05 0,0 0,0 0
RCSAEAOPEN -- 450,00 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 444,49 426,50 -6,5 96,9 111
RCSDEAOPEN -- 73,49 0,0 0,0 0
RCSDXA0412 365,74 370,51 -0,2 6,7 9
RCSILAOPEN 45,23 45,07 -0,1 73,0 804
RCSOJAOPEN 35,12 35,12 -0,6 7,9 113
RCSUGAOPEN -- 3,39 0,0 0,0 0
RCTVBAOPEN 20,55 20,55 6,4 4,1 100
RCUKBAOPEN -- 8,00 0,0 0,0 0
RCWHTAOPEN -- 16,00 0,0 0,0 0
UCBLXAOPEN -- 21,45 0,0 0,0 0
UCKTXAOPEN -- 55,82 0,0 0,0 0
UCPFTAOPEN 30,19 30,19 17,0 0,3 5
UCRDXAOPEN -- 60,70 0,0 0,0 0
UCROXAOPEN -- 39,60 0,0 0,0 0
UCSOXAOPEN 31,72 31,72 6,9 5,4 85
UCW20AOPEN 60,79 61,51 3,0 7,5 62
-- 1005,7 7187

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FW20H10 1880,00 1830,00 -0,7 2145,2 57
FW20M09 1855,00 1822,00 -0,2 2122058,9 56830
FW20U09 1856,00 1825,00 -0,8 38622,5 1030
FW20Z09 1880,00 1836,00 -0,9 4626,6 123
FW40M09 1755,00 1724,00 -0,9 4313,9 123
FW40U09 1783,00 1751,00 -1,4 565,4 16
FW40Z09 -- 1750,00 0,0 0,0 0
FCHFH10 291,20 289,80 -1,2 116,2 2
FCHFM09 290,00 288,87 -0,9 6152,3 107
FCHFU09 287,00 285,40 -2,4 114,5 2
FCHFZ09 287,00 287,00 -2,0 57,4 1
FEURH10 431,10 431,10 -1,6 86,2 1
FEURM09 438,50 437,00 -0,8 29731,9 342
FEURU09 433,50 432,00 -1,6 346,2 4
FEURZ09 -- 439,00 0,0 0,0 0
FUSDH10 -- 332,40 0,0 0,0 0
FUSDM09 330,11 325,97 -1,5 27580,4 424
FUSDU09 326,00 324,80 -1,2 195,5 3
FUSDZ09 -- 332,30 0,0 0,0 0
FAGOM09 16,21 15,35 -5,9 66,3 21
FAGOU09 16,21 16,21 -2,9 6,5 2
FAGOZ09 -- 16,25 0,0 0,0 0
FKGHM09 61,70 60,70 -0,3 3331,6 267
FKGHU09 58,50 59,40 3,5 587,6 50
FKGHZ09 59,60 59,60 4,6 23,8 2
FPEOM09 123,40 120,95 -1,0 717,2 29
FPEOU09 -- 121,35 0,0 0,0 0
FPEOZ09 124,50 118,00 -1,3 48,5 2
FPKNM09 27,64 26,95 -1,7 1264,7 229
FPKNU09 28,18 28,18 2,5 56,4 10
FPKNZ09 27,63 28,16 1,0 11,2 2
FPKOM09 28,80 28,22 -1,0 5118,0 894
FPKOU09 28,78 28,10 -1,2 497,3 87
FPKOZ09 28,97 29,01 -0,4 126,8 22
FTPSM09 16,90 16,29 -2,2 1659,9 502
FTPSU09 16,69 16,56 0,0 33,4 10
FTPSZ09 -- 17,03 0,0 0,0 0
-- 2250262,8 61194

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
MW20 189,99 187,21 -0,2 26,0 69
-- 26,0 69

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
OW20C0110 -- 690,65 0,0 0,0 0
OW20C0120 -- 594,50 0,0 0,0 0
OW20C0130 -- 498,40 0,0 0,0 0
OW20C0140 -- 402,35 0,0 0,0 0
OW20C0150 -- 306,20 0,0 0,0 0
OW20C0160 -- 210,25 0,0 0,0 0
OW20C0170 -- 114,55 0,0 0,0 0
OW20C0180 -- 21,38 0,0 0,0 0
OW20C0190 -- 0,01 0,0 0,0 0
OW20C0200 -- 0,41 0,0 0,0 0
OW20C0210 -- 0,53 0,0 0,0 0
OW20C0220 -- 0,61 0,0 0,0 0
OW20F9090 -- 956,45 0,0 0,0 0
OW20F9095 -- 860,25 0,0 0,0 0
OW20F9100 -- 810,45 0,0 0,0 0
OW20F9110 -- 712,25 0,0 0,0 0
OW20F9120 -- 613,90 0,0 0,0 0
OW20F9130 -- 516,60 0,0 0,0 0
OW20F9140 481,90 481,90 14,6 9,6 1
OW20F9150 -- 327,70 0,0 0,0 0
OW20F9160 290,10 290,10 21,0 29,2 5
OW20F9170 210,10 221,00 37,4 61,8 15
OW20F9180 117,00 93,00 1,9 68,6 28
OW20F9190 72,00 59,60 11,0 245,4 153
OW20F9200 41,00 40,00 14,8 103,0 118
OW20F9210 19,55 20,00 17,9 15,2 33
OW20F9220 9,90 7,50 -4,3 11,5 55
OW20F9230 5,30 4,50 6,9 1,5 16
OW20F9240 -- 2,75 0,0 0,0 0
OW20F9250 -- 1,30 0,0 0,0 0
OW20F9260 -- 1,05 0,0 0,0 0
OW20F9270 -- 1,40 0,0 0,0 0
OW20F9280 -- 0,61 0,0 0,0 0
OW20F9290 -- 0,99 0,0 0,0 0
OW20F9300 -- 0,79 0,0 0,0 0
OW20F9310 -- 0,72 0,0 0,0 0
OW20I9100 -- 774,95 0,0 0,0 0
OW20I9110 -- 682,50 0,0 0,0 0
OW20I9120 -- 586,95 0,0 0,0 0
OW20I9130 -- 506,15 0,0 0,0 0
OW20I9140 -- 414,60 0,0 0,0 0
OW20I9150 -- 341,30 0,0 0,0 0
OW20I9160 -- 257,25 0,0 0,0 0
OW20I9170 -- 195,25 0,0 0,0 0
OW20I9180 213,20 213,20 51,6 4,3 1
OW20I9190 169,30 169,30 43,7 16,9 5
OW20I9200 114,00 120,00 1,7 26,5 11
OW20I9210 89,00 89,00 6,6 1,8 1
OW20I9220 61,00 61,00 3,4 1,2 1
OW20I9230 46,95 47,60 15,9 1,9 2
OW20I9240 33,00 33,00 24,8 0,7 1
OW20I9250 21,00 22,90 99,8 3,5 8
OW20I9260 -- 8,01 0,0 0,0 0
OW20I9270 -- 5,62 0,0 0,0 0
OW20I9280 -- 3,97 0,0 0,0 0
OW20L9100 -- 778,35 0,0 0,0 0
OW20L9110 -- 684,05 0,0 0,0 0
OW20L9120 -- 589,10 0,0 0,0 0
OW20L9130 -- 495,25 0,0 0,0 0
OW20L9140 -- 403,70 0,0 0,0 0
OW20L9150 -- 312,40 0,0 0,0 0
OW20L9160 -- 226,80 0,0 0,0 0
OW20L9170 -- 152,35 0,0 0,0 0
OW20L9180 -- 78,90 0,0 0,0 0
OW20L9190 -- 11,55 0,0 0,0 0
OW20L9200 -- 0,80 0,0 0,0 0
OW20L9210 -- 0,41 0,0 0,0 0
OW20L9220 -- 0,29 0,0 0,0 0
OW20L9230 -- 0,24 0,0 0,0 0
OW20O0110 -- 1,20 0,0 0,0 0
OW20O0120 -- 1,24 0,0 0,0 0
OW20O0130 -- 1,29 0,0 0,0 0
OW20O0140 -- 1,42 0,0 0,0 0
OW20O0150 -- 1,48 0,0 0,0 0
OW20O0160 -- 1,69 0,0 0,0 0
OW20O0170 -- 2,19 0,0 0,0 0
OW20O0180 -- 5,21 0,0 0,0 0
OW20O0190 -- 80,00 0,0 0,0 0
OW20O0200 -- 176,60 0,0 0,0 0
OW20O0210 -- 272,90 0,0 0,0 0
OW20O0220 -- 369,15 0,0 0,0 0
OW20R9090 -- 46,94 0,0 0,0 0
OW20R9095 -- 0,54 0,0 0,0 0
OW20R9100 0,40 0,40 -23,1 0,0 2
OW20R9110 1,40 1,05 -43,2 0,1 5
OW20R9120 2,50 2,30 -24,1 2,5 49
OW20R9130 4,65 5,50 4,8 2,7 27
OW20R9140 7,00 8,65 -2,3 3,8 25
OW20R9150 14,20 16,00 3,7 23,3 87
OW20R9160 25,00 27,00 0,2 38,5 88
OW20R9170 42,00 50,00 5,0 104,1 131
OW20R9180 74,95 83,95 8,3 217,9 160
OW20R9190 90,00 129,00 -7,6 141,6 68
OW20R9200 164,00 155,00 -29,6 41,9 13
OW20R9210 -- 301,90 0,0 0,0 0
OW20R9220 -- 392,30 0,0 0,0 0
OW20R9230 -- 488,20 0,0 0,0 0
OW20R9240 -- 586,30 0,0 0,0 0
OW20R9250 -- 684,40 0,0 0,0 0
OW20R9260 -- 783,65 0,0 0,0 0
OW20R9270 -- 883,55 0,0 0,0 0
OW20R9280 -- 982,30 0,0 0,0 0
OW20R9290 -- 1082,20 0,0 0,0 0
OW20R9300 -- 1181,55 0,0 0,0 0
OW20R9310 -- 1281,00 0,0 0,0 0
OW20U9100 5,03 5,03 -29,7 1,0 10
OW20U9110 9,99 9,99 -24,0 0,2 1
OW20U9120 13,00 13,00 -18,7 2,6 10
OW20U9130 20,00 20,00 -40,5 2,0 5
OW20U9140 31,40 33,50 -17,2 6,5 10
OW20U9150 47,05 45,00 -31,4 10,3 11
OW20U9160 73,95 80,00 0,1 6,1 4
OW20U9170 101,35 101,35 -12,9 4,1 2
OW20U9180 -- 160,20 0,0 0,0 0
OW20U9190 -- 235,75 0,0 0,0 0
OW20U9200 -- 334,35 0,0 0,0 0
OW20U9210 -- 398,25 0,0 0,0 0
OW20U9220 -- 472,20 0,0 0,0 0
OW20U9230 -- 552,65 0,0 0,0 0
OW20U9240 -- 636,45 0,0 0,0 0
OW20U9250 648,00 648,00 -10,0 13,0 1
OW20U9260 -- 814,80 0,0 0,0 0
OW20U9270 -- 910,85 0,0 0,0 0
OW20U9280 -- 1007,60 0,0 0,0 0
OW20X9100 -- 2,63 0,0 0,0 0
OW20X9110 -- 5,67 0,0 0,0 0
OW20X9120 -- 7,98 0,0 0,0 0
OW20X9130 -- 11,47 0,0 0,0 0
OW20X9140 -- 17,25 0,0 0,0 0
OW20X9150 -- 23,24 0,0 0,0 0
OW20X9160 -- 34,96 0,0 0,0 0
OW20X9170 -- 57,80 0,0 0,0 0
OW20X9180 -- 81,70 0,0 0,0 0
OW20X9190 -- 111,65 0,0 0,0 0
OW20X9200 -- 198,20 0,0 0,0 0
OW20X9210 -- 295,10 0,0 0,0 0
OW20X9220 -- 392,30 0,0 0,0 0
OW20X9230 -- 489,60 0,0 0,0 0
-- 1224,8 1163

Obligacje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
DS0509 -- 99,98 0,0 0,0 0
DS1013 -- 98,00 0,0 0,0 0
DS1015 101,50 101,50 -0,2 58,7 28
DS1017 94,60 95,00 0,2 95,3 49
DS1019 -- 94,80 0,0 0,0 0
DS1109 -- 100,84 0,0 0,0 0
DS1110 -- 101,45 0,0 0,0 0
DZ0110 101,50 101,50 0,3 4,2 2
DZ0709 100,35 100,35 0,0 25,6 12
DZ0811 98,50 98,50 -1,2 55,9 27
DZ1111 99,00 99,00 -0,5 57,1 28
EIB0526 -- 34,80 0,0 0,0 0
EIB0617 -- 35,71 0,0 0,0 0
EIB1211 -- 45,87 0,0 0,0 0
ELEK0311 -- 102,95 0,0 0,0 0
IZ0816 91,70 91,70 0,3 99,6 47
IZ0823 -- 96,76 0,0 0,0 0
MCIOB0709 -- 592,00 0,0 0,0 0
OK0709 99,11 99,11 0,0 6637,1 3348
OK0710 94,47 94,30 0,1 1022,4 543
OK0711 89,00 88,92 -0,1 1713,9 964
PS0310 100,60 100,60 0,0 107,4 53
PS0412 97,50 97,50 -0,3 166,1 85
PS0413 98,35 98,35 -0,4 7,9 4
PS0414 -- 100,10 0,0 0,0 0
PS0511 97,50 97,80 -0,1 219,4 108
SP0310 -- 100,40 0,0 0,0 0
SP0609 -- 100,10 0,0 0,0 0
SP0610 -- 99,93 0,0 0,0 0
SP0909 -- 100,40 0,0 0,0 0
SP0910 97,80 97,80 0,0 20,2 100
SP1209 -- 100,90 0,0 0,0 0
SP1210 99,21 99,21 -0,0 1,8 9
TZ0210 99,18 99,15 -0,8 59,1 294
TZ0211 99,43 99,45 0,2 77,7 385
TZ0212 -- 99,89 0,0 0,0 0
TZ0510 99,49 99,50 -0,7 72,5 364
TZ0511 99,39 99,25 -0,1 109,6 550
TZ0809 -- 99,13 0,0 0,0 0
TZ0810 99,98 99,98 0,0 41,8 206
TZ0811 99,00 98,98 -0,0 111,6 558
TZ1109 -- 99,80 0,0 0,0 0
TZ1110 99,25 99,25 -0,0 16,9 85
TZ1111 99,50 99,68 0,3 154,2 773
WS0429 -- 100,00 0,0 0,0 0
WS0437 -- 91,90 0,0 0,0 0
WS0922 96,20 96,20 0,2 10,0 5
WZ0118 93,59 92,85 0,0 2792,3 1478
WZ0911 -- 97,67 0,0 0,0 0
-- 13738,1 10105

PrawaDoAkcji

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
IDMA 1,38 1,32 -3,6 987,6 364544
-- 987,6 364544

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
"--" oznacza, że nie było obrotu na papierach
- w przypadku braku obrotów na papierach podano
kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"
kom zdz

d2wxi72

Podziel się opinią

Share
d2wxi72
d2wxi72