Trwa ładowanie...
d3p3vsv
espi

NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33% w ogólnej liczbie głosów ...

NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33% w ogólnej liczbie głosów na WZA (10/2010)
Share
d3p3vsv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOVAINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33% w ogólnej liczbie głosów na WZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Novainvest S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że dnia 3 grudnia 2010 roku otrzymał zawiadomienie od Muedryco Investments LTD w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Novainvest S.A.Przekroczenie ww. progu nastąpiło w wyniku nabycia 1 715 000 (słownie: jeden milion siedemset piętnaście tysięcy) akcji Spółki Novainvest S.A. w dniu 1 grudnia 2010 roku na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect.Przed ww. transakcją Muedryco Investments LTD posiadał 1 015 000 (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy) akcji Spółki Novainvest S.A., stanowiących 13,06% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów na WZA.Po dokonanej transakcji Muedryco Investments LTD posiada 2 730 000 (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 35,13 % kapitału zakładowego co
uprawnia do 2 730 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Novainvest S.A. i stanowi 35,13 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVAINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOVAINVEST S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
(22) 311 24 00 (22) 311 24 24
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d3p3vsv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Andrzej Macenowicz Prezes Zarządu Andrzej Macenowicz
2010-12-03 Tomasz Bartel Wiceprezes Zarządu Tomasz Bartel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p3vsv

Podziel się opinią

Share
d3p3vsv
d3p3vsv