Trwa ładowanie...
d1t8c8u
espi

NOVITA - Raport roczny R 2013

NOVITA - Raport roczny R 2013

Share
d1t8c8u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 82064 88175 19488 21127
Zysk z działalności operacyjnej 8505 7566 2020 1813
Zysk przed opodatkowaniem 8156 7348 1937 1761
Zysk netto 6581 5950 1563 1426
Pozostałe dochody całkowite -10 0 -2 0
Dochody całkowite razem 6571 5950 1560 1426
Ilość akcji w sztukach 2500000 2500000 2500000 2500000
Zysk na jedną akcję zwykłą 2,63 2,38 0,62 0,57
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8250 11125 1959 2666
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3034 -3371 -720 -808
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5774 -10960 -1371 -2626
Przepływy pieniężne netto razem -558 -3206 -133 -768
Stan na dzień 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa obrotowe 21465 17817 5176 4358
Aktywa trwałe 74921 78247 18065 19140
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 45 0 11 0
Aktywa razem 96431 96064 23252 23498
Zobowiązania krótkoterminowe 11365 9002 2740 2202
Zobowiązania długoterminowe 9234 9687 2227 2370
Kapitał własny 75832 77375 18285 18926
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBPKurs na koniec okresu:- stan na 31.12.2013r - 4,1472- stan na 31.12.2012r - 4,0882Średnie kursy w okresie:- za okres od 01.01.2013r do 31.12.2013r - 4,2110- za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r - 4,1736
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
r13_1.pdf opinia biegłego rewidenta
r13_2.pdf raport biegłego rewidenta
r13_3.pdf oświadczenie zarządu
r13_4.pdf list prezesa zarządu
r13_5.pdf sprawozdanie finansowe
r13_6.pdf inforamcja dodatkowa
r13_7.pdf sprawozdanie zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1t8c8u

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 65-722 | | Zielona Góra | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Dekoracyjna | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 068 456 12 01 | | 068 456 13 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | novita@novita.com.pl | | www.novita.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 929-009-40-94 | | 970307115 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Kancelaria Porad Finansowo-Księgowqych dr Piotr Rojek sp. z o.o., 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2014-03-20 Józef Wołejko Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju
2014-03-20 Krzysztof Barański Członek Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Jan Bogusz Prokurent, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1t8c8u

Podziel się opinią

Share
d1t8c8u
d1t8c8u