Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes

NOVITA - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za 2011 r. (14/2012)

NOVITA - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za wyniki pracy 2011 r. (14/2012)
Share
d1y1yes

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 12 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za wyniki pracy 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "NOVITA" S.A. informuje, że - mając na uwadze całokształt sytuacji finansowej Spółki oraz planowane na 2012 r. inwestycje oraz zamierzenia inwestycyjne wynikające z koncepcji rozwoju Spółki na lata 2013 - 2018 - będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu z zysku kwoty 3,5 mln zł na wypłatę dywidendy tj. w wysokości ok. 1,40 zł na 1 akcję (co lokuje Novitę S.A. w czołówce Spółek na GPW w Warszawie co do wysokości stopy dywidendy). W przypadku podjęcia przez ZWZA decyzji o wypłacie dywidendy za wyniki pracy Spółki w 2011 r. onaczać to będzie jej wypłacenie po raz kolejny czwarty, od 2009 r. oraz świadczy, że Spółka stosuje politykę dywidendową. Podstawa prawna: par. 38 ust.1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | |
| | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu
2012-03-21 Józef Wołejko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes