Trwa ładowanie...
d3odjed
espi

NOVITA - żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZA dodatkowych spraw wraz z projektami uchwał (5 ...

NOVITA - żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZA dodatkowych spraw wraz z projektami uchwał (53/14)
Share
d3odjed
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 14
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZA dodatkowych spraw wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Novity S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od akcjonariusza, Finveco Sp. z o.o. reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZA Novity S.A. zwołanego 30 lipca 2014r., dodatkowych spraw poprzez dokonanie w ogłoszonym porządku obrad następujących zmian: 1)w p. 5 dodanie pp.c) w brzmieniu: "c) w sprawie wypłaty dywidendy." 2)oznaczenie obecnego pkt. 6 jako pkt 7, 3)w miejsce dotychczasowego pk.6 wstawić nowy pkt 6 w brzmieniu: "6.Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, b)wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. c)podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru." W załączeniu przedstawione projekty uchwał w przedmiotowych sprawach.
Załączniki
Plik Opis
rb14531.pdf Projekty uchwał

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)
d3odjed

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Józef Wołejko Prezes Zarządu
2014-07-09 Krzysztof Barański Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3odjed

Podziel się opinią

Share
d3odjed
d3odjed