Trwa ładowanie...
ddi34aj
ddi34aj
espi

NOVITA - zawarcie ważnej umowy najmu (21/13)

NOVITA - zawarcie ważnej umowy najmu (21/13)
Share
ddi34aj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 13
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
zawarcie ważnej umowy najmu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Novity S.A. informuje, że zawarł obecnie umowę najmu 5.200 m2 powierzchni zwolnionych przez TREVIRE. Umowa zawarta jest na czas określony 3 miesięczny, od 15 września br., z firmą holenderską. Jednocześnie, przez Spółkę prowadzone są rozmowy co do wynajmu przez firmę niemiecką - na okres 5-letni, pozostałej wolnej powierzchni w ilości 1720 m2, z możliwością zwiększenia najmu do 2.600 m2, od m-ca XII br.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Henryk Kaczmarek Prezes Zarzadu
2013-06-19 Józef Wołejko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddi34aj

Podziel się opinią

Share
ddi34aj
ddi34aj