Trwa ładowanie...
d4370xv
espi

NOWAGALA - Założenia nowej strategii rozwoju grupy Ceramiki Nowej Gali na lata 2014-2016 (2/2014)

NOWAGALA - Założenia nowej strategii rozwoju grupy Ceramiki Nowej Gali na lata 2014-2016 (2/2014)
Share
d4370xv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Założenia nowej strategii rozwoju grupy Ceramiki Nowej Gali na lata 2014-2016
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA, podaje do publicznej wiadomości w załączeniu główne założenia nowej strategii rozwoju grupy na lata 2014-2016. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Załączniki
Plik Opis
Zał. do raporu bieżącego nr 2 z 2014 - Założenia nowej strategii rozwoju grupy CNG na lata 2014-2016.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CERAMIKA NOWA GALA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOWAGALA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-200 Końskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ceramiczna 1
(ulica) (numer)
041 39 01 100 041 39 01 102
(telefon) (fax)
info@nowa-gala.com.pl www.nowa-gala.com.pl
(e-mail) (www)
658-10-02-540 290556362
(NIP) (REGON)
d4370xv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Waldemar Piotrowski prezes zarządu
2014-03-12 Paweł Górnicki wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4370xv

Podziel się opinią

Share
d4370xv
d4370xv