Trwa ładowanie...
d48ml1q

NOWAGALA - Zbycie znacznego pakietu akcji przez SWEDBANK AS (10/2012)

NOWAGALA - Zbycie znacznego pakietu akcji przez SWEDBANK AS (10/2012)

Share
d48ml1q
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-20
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji przez SWEDBANK AS
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 stycznia 2012 roku, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, zawiadomienia od SWEDBANK AS, że podmiot ten w dniu 22 lipca 2008 roku zbył 50.000 akcji Emitenta. Przedmiotowe zbycie akcji nastąpiło na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 22 lipca 2008 roku. Przed zbyciem akcji przez SWEDBANK AS, posiadał on 2.894.562 akcje stanowiące 5,07% kapitału zakładowego Emitenta, które uprawniały go do 2.894.562 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 5,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Obecnie SWEDBANK AS posiada 500 akcji Emitenta, stanowiących 0,001% kapitału zakładowego i uprawniających do 500 głosów stanowiących 0,001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48ml1q

| | | CERAMIKA NOWA GALA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOWAGALA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 26-200 | | Końskie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ceramiczna | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 39 01 100 | | 041 39 01 102 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@nowa-gala.com.pl | | www.nowa-gala.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 658-10-02-540 | | 290556362 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Waldemar Piotrowski Prezes Zarządu
2012-01-20 Zbigniew Polakowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48ml1q

Podziel się opinią

Share
d48ml1q
d48ml1q