Trwa ładowanie...
hr

Nowelizacja Karty nauczyciela. Co może się zmienić?

Na jakie przywileje mogą liczyć nauczyciele?

Share
Nowelizacja Karty nauczyciela. Co może się zmienić?
Źródło: ˆ Zlatan Durakovic - Fotolia.com
d4g8lfh

Trzynaste pensje, specjalne dodatki, urlopy dla poratowania zdrowia.

Z początkiem bieżącego roku miała w życie wejść nowelizacja Karty nauczyciela. Powinna w sobie zawierać regulacje dotyczące zasad, na jakich zatrudniani są pedagodzy, wynagradzania oraz awansów. Do zmian jednak nie doszło, prace zostały wstrzymane. Jak wynika z ustaleń „Gazety Wyborczej” nie wiadomo, czy nowa minister edukacji Joanna Kluzik – Rostkowska będzie kontynuować projekt swojej poprzedniczki, Krystyny Szumilas. Może to oznaczać, że nie dojdzie do planowanej likwidacji części nauczycielskich przywilejów. Jednak na ostateczną decyzję trzeba poczekać.

d4g8lfh

Co może się zmienić? "Gazeta Wyborcza" przyjrzała się proponowanym zmianom.

Urlop wypoczynkowy

Według obecnie obowiązujących przepisów nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii i w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii. Dyrektor szkoły może ten okres skrócić o 7 dni. Po zmianach pedagogom będzie przysługiwał 47-dniowy urlop, z czego w wymiarze nieprzerwanym będą mieli do wykorzystania 28 dni.

Urlop wypoczynkowy miałby obejmować nie tylko okres ferii, zarówno zimowych jak i letnich, ale także dni wolne od nauki, czyli np. w święta. Nauczyciele nie mieliby obowiązku korzystania w tym czasie z urlopu, jednak ten czas musieliby poświęcać na doskonalenie zawodowe lub do wykonywania zadań statutowych szkoły.

Nauczycielom zaczynającym dopiero pracę przysługiwałoby 30 dni wolnych. Ilość urlopu wzrastałaby proporcjonalnie do okresu przepracowanego.

d4g8lfh

Urlop dla poratowania zdrowia

Obecnie o przydzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia decyduje lekarz pierwszego kontaktu. Po zmianach w Karcie nauczyciela będzie o nim decydował lekarz medycyny pracy. Przyznawany by był w przypadkach występowania choroby, która może przerodzić się w chorobę zawodową, lub chorobę, na której powstanie wpływ miało środowisko pracy lub sposób wykonywania pracy. Zmienić się ma wymiar urlopu oraz wydłuży staż pracy, po którym będzie przysługiwał. W chwili obecnej pedagog może się o niego ubiegać po 7 latach pracy, po zmianach będzie to możliwe po 20. Czas urlopu, liczony łącznie, nie będzie mógł przekroczyć jednego roku. Planowana jest ponadto możliwość rozbicia urlopu na dwie części, jednak przerwa nie będzie mogła być dłuższa niż trzy lata.

Sposób naliczania wynagrodzeń

Obecny sposób naliczania wynagrodzeń nauczycieli ma zostać zastąpiony wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem. Nowelizacja przewiduje, że zaproponowane wskaźniki kalkulacyjne mają odpowiadać obowiązującym obecnie wskaźnikom wynagrodzenia średniego (są one naliczane nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu).

Takie rozwiązanie pozwoli zwiększyć elastyczność w kwestii rozliczania wynagrodzeń, co sprawi, że stawki będą wypłacane w ciągu roku kalendarzowego, dzięki czemu uniknie się potrzeby dodatkowego rozliczania środków, które nie zostały wypłacone.

d4g8lfh

Wg danych formy Sedlak&Sedlak obecne wynagrodzenia nauczycieli kształtują się na poziomie:

- 2,7 tys. zł brutto dla stażysty,
- 3 tys. zł dla nauczyciela kontraktowego,
- 3,9 tys. zł dla nauczyciela mianowanego,
- 5 tys. zł dla na nauczyciela dyplomowanego.

Ponadto pedagodzy mają prawo do tzw. trzynastki, która wynosi 8,5 proc. rocznego dochodu. Za 20 lat pracy przysługuje nagroda jubileuszowa - 75 proc. miesięcznej pensji, za 30 lat - 150 proc., za 35 lat – 200 proc., za 40 lat – 250 proc.

Ścieżka awansu

Ścieżka kariery nauczyciela jest dość szybka i nieskomplikowana. Obejmuje etapy stażysty, nauczyciela kontaktowego, mianowanego i dyplomowanego. Przejście tych szczebli może zająć ambitnym nauczycielom zaledwie 10 lat.

d4g8lfh

Nowelizacja Karty nauczyciela zakłada, że pokonywanie kolejnych ścieżek awansu będzie weryfikowane przez organ prowadzący szkołę. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie uzależnione od organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Ponadto przewidywana jest zmiana w przepisach dotyczących składów komisji egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o stopień nauczyciela nominowanego oraz komisji kwalifikacyjnych dla kandydatów na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Inne dodatki

Zmiany mają dotyczyć także kilkunastu dodatków, z których nauczyciele mają prawo korzystać na mocy Karty nauczyciela. Jej nowelizacja nie przewiduje likwidacji ich wszystkich, a jedynie zmianę sposobu naliczania ich wysokości.

Dla przykładu, istniejący dodatek wiejski wynosi obecnie 10 proc. wynagrodzenia podstawowego. Nowe przepisy przewidują taką samą wysokość, jednak byłaby ona naliczana od kwoty bazowej, która jest określona w ustawie budżetowej i która stanowi punkt wyjścia do wyliczenia pensji pedagogów.

Istnieją także przepisy, które nowelizacja ma zlikwidować. Należą do nich: dotyczące dodatków mieszkaniowych, prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do mieszkań w budynkach szkolnych, zasiłków na zagospodarowanie.

MA,WP.PL

d4g8lfh

Podziel się opinią

Share
d4g8lfh
d4g8lfh