Trwa ładowanie...
d1pjaox

Nowy blok energetyczny w Elektrowni Jaworzno III będzie gotowy w listopadzie 2019 r.

Nowy blok energetyczny o mocy 910 megawatów, powstający w należącej do grupy Tauron Elektrowni Jaworzno III, ma być oddany do eksploatacji w listopadzie 2019 r. - osiem miesięcy później niż początkowo zakładano. Budowa wartego w sumie ponad 6 mld zł bloku jest zaawansowana w 31,8 proc.

Share
d1pjaox

Jak podało we wtorek biuro prasowe grupy Tauron, spółka Tauron Wytwarzanie porozumiała się z realizującym inwestycję konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa w zakresie zmian w umowie na budowę bloku. Podpisanie stosownego aneksu planowane jest na pierwszą połowę marca i nie będzie miało wpływu na wysokość budżetu całej inwestycji. Na mocy aneksu cena umowy netto zostanie zwiększona o 71 mln zł (do kwoty 4 mld 470 mln zł), a termin zakończenia budowy zostanie wydłużony o osiem miesięcy.

W listopadzie ub. roku wykonawca poinformował, że złożył wniosek o podwyższenie ceny kontraktu o 127 mln zł i przedłużenie terminu realizacji o 10 miesięcy. Konsorcjum Rafako argumentowało m.in., że musiało wykonać dodatkowe palowanie gruntu i ściany szczelinowe pod budowlami, a także zwiększyć tonaż konstrukcji stalowych - wobec zmian przepisów. Jak podano we wtorek, strony porozumiały się w tej sprawie, ustalając nowy termin oraz wysokość dodatkowych środków.

Budowa nowego bloku w Elektrowni Jaworzno to jedna z największych obecnie inwestycji w polskiej energetyce. Jak podał we wtorek Tauron, wprowadzenie zmian do umowy wyniknęło z konieczności zmiany sposobu posadowienia obiektów bloku oraz obejmuje prace zlecone wykonawcy dodatkowo, jak wykonanie fundamentu pod strefę elektrofiltra i rozbudowę budynku rozdzielni elektrofiltra.

d1pjaox

Według grupy Tauron, dodatkowe prace pozwolą osiągnąć oszczędności wynikające z ograniczenia przewidywanego w 2021 r. postoju dla przystosowania w części bloku do spełnienia przyszłych wymagań konkluzji BAT, czyli najlepszych dostępnych technologii. W związku z przystosowaniem bloku pod te przyszłe wymagania, od sześciu miesięcy do roku wydłużone zostaną gwarancje udzielone przez wykonawcę.

Obecnie na placu budowy trwa montaż części technologicznej kotła oraz montaż konstrukcji stalowych budynków głównych. Kontynuowane są prace żelbetowe budynku rozdzielni elektrycznej oraz roboty budowlane w budynku nawy elektrycznej i pompowni wody chłodzącej. Najbardziej charakterystyczny element budowy - chłodnia kominowa - osiągnęła 178 z docelowych 180 metrów. Postępuje też budowa absorbera instalacji odsiarczania spalin. Dobiegają końca prace budowlane miejsca magazynowania gipsu z instalacji odsiarczania spalin.

Nowy blok Elektrowni Jaworzno budowany jest w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne - z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV. Blok ma wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Rocznie ma spalać do 2,8 mln ton węgla, który w większości będzie pochodził z kopalń koncernu.

Blok w Jaworznie ma spełniać surowe normy ochrony środowiska, ograniczając emisję dwutlenku węgla w stosunku do obecnie eksploatowanych bloków 200 MW o prawie 30 proc. - spodziewany efekt to redukcja emisji 2 mln ton CO2. Skala ograniczenia pozostałych gazów emisyjnych szacowana jest na ponad 50 proc.

d1pjaox

W ramach wymagań polityki klimatycznej blok przygotowany jest pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready). Nowa inwestycja będzie też przystosowana do rygorów emisyjnych wynikających z tzw. konkluzji BAT (Best Available Techniques), zakładających wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii, które zaczną obowiązywać ok. 2021 r. Kocioł zaprojektowano na co najmniej 30 lat pracy.

Podpisana w kwietniu 2014 r. umowa konsorcjum Rafako z Tauronem Wytwarzanie na budowę bloku w Jaworznie opiewała na 4,4 mld zł netto. Wiosną ub. roku Tauron sygnalizował, że planowane całkowite nakłady na budowę wynoszą ok. 6,2 mld zł, a jej zakończenie planowane jest na 2019 r.

W opublikowanej we wrześniu 2016 r. strategii Tauron zapisał, że zakłada realizację budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli.

d1pjaox

Podziel się opinią

Share
d1pjaox
d1pjaox