Trwa ładowanie...
dqib7hn

NPW ws. akt niejawnych dot. katastrofy smoleńskiej (komunikat)

...

Share
dqib7hn

26.10. Warszawa - Naczelna Prokuratura Wojskowa informuje:

W związku z pojawiającymi się pytaniami o formę zapoznawania pokrzywdzonych w śledztwie w sprawie katastrofy smoleńskiej z aktami niejawnymi poniżej przedstawiamy stanowisko Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie:

W toku śledztwa dot. katastrofy smoleńskiej Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie zgromadziła dotychczas dokumentację niejawną w postaci 84 tomów akt. Niezależnie od tego śledztwa, Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi również szereg innych postępowań karnych, w ramach których wytwarzane, przetwarzane i przechowywane są informacje niejawne.

dqib7hn

W toku śledztwa dot. katastrofy smoleńskiej prokuratorzy Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie na bieżąco prowadzą czynności polegające na zapoznawaniu stron tego postępowania oraz ich pełnomocników ze zgromadzoną dokumentacją niejawną. Następuje to zarówno z inicjatywy prokuratorów, jak i na wniosek stron oraz ich pełnomocników.

Stosownie do treści par. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. nr 114, poz. 765) w pomieszczeniach kancelarii tajnej można wydzielić miejsce, w którym uprawnione osoby mogą zapoznawać się z dokumentami niejawnymi. Niezależnie od tego, prokuratorzy WPO w Warszawie prowadzą tego rodzaju czynności także w swoich gabinetach, które spełniają odpowiednie kryteria, określone przepisami dot. ochrony informacji niejawnych.

Jednocześnie z uwagi na znaczną liczbę osób pokrzywdzonych oraz ich pełnomocników (ponad 200 osób) zapoznawanie z dokumentacją niejawną odbywa się również w pomieszczeniach kancelarii tajnej WPO w Warszawie, której system ochrony - zgodnie z przepisami cyt. powyżej rozporządzenia - wyposażony jest w nadzór wizyjny z rejestracją obrazu. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, iż nadzór wizyjny nie rejestruje w żaden sposób treści udostępnianych dokumentów. Dotychczas żadna z osób pokrzywdzonych ani jej pełnomocnik nie sygnalizowali prokuratorom jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie przyjętej przez prokuraturę procedury zapoznawania stron z dokumentacją niejawną.

Niezależnie od wszystkiego należy również nadmienić, iż kierownictwo Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie wielokrotnie w sposób sformalizowany postulowało o możliwość rozbudowy kancelarii tajnej. Niestety okazało się to niemożliwe z uwagi na zarówno braki lokalowe, jak i skomplikowany charakter tego rodzaju przedsięwzięcia.

dqib7hn

Niezależnie od tego WPO w Warszawie nadal będzie podejmować działania zmierzające do jak najszybszego udoskonalenia pomieszczeń należących do kancelarii tajnej tej prokuratury.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

dqib7hn

Podziel się opinią

Share
dqib7hn
dqib7hn