Trwa ładowanie...
d2aeyqr

NTT SYSTEM S.A. - Powołanie Członka Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu (5/2015)

NTT SYSTEM S.A. - Powołanie Członka Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu (5/2015)

Share
d2aeyqr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NTT SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Krzysztofa Porębskiego - Członka Zarządu NTT System S.A. na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Krzysztof Porębski, który pełni w Spółce funkcję Dyrektora Finansowego, odpowiedzialny będzie za obszar finansowo-księgowy, kontrolingu i analiz finansowych, współpracę z inwestorami, GPW, audytorami oraz organami nadzoru. Pan Krzysztof Porębski jest biegłym rewidentem. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995-2003 pracował w
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (wcześniej Coopers & Lybrand Sp. z o.o.) jako Starszy Konsultant. Następnie od 2003 do 2006 roku był zatrudniony w REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jako Dyrektor Finansowy, Biegły Rewident (wcześniej Starszy Manager ds. Rewizji Audytu i Kontroli Wewnętrznej). Od lipca 2006 r. Pan Krzysztof Porębski pracuje w NTT System S.A. jako Dyrektor Finansowy. W lipcu 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Krzysztofa Porębskiego na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Zgodnie z oświadczeniem Pan Krzysztof Porębski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aeyqr

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NTT SYSTEM S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-077 Warszawa-Wesoła | | Zakręt | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Trakt Brzeski | | 89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 | | +48 (22) 773 62 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@ntt.pl | | www.ntt.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 113-25-18-415 | | 15854360 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2015-04-14 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aeyqr

Podziel się opinią

Share
d2aeyqr
d2aeyqr