Trwa ładowanie...
d1wto3o
d1wto3o
espi

NWAI DM SA - Uzupełnienie do raportu nr 3/2012 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjon...

NWAI DM SA - Uzupełnienie do raportu nr 3/2012 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (3/2012)
Share
d1wto3o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-16
Skrócona nazwa emitenta
NWAI DM SA
Temat
Uzupełnienie do raportu nr 3/2012 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w związku z publikacją dnia 15 lutego 2012 roku raportu rocznego za rok 2011, przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, mających zostać podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 marca 2012 roku ("ZWZA"), uzupełnionych o dane finansowe wynikające ze zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. Załącznikiem do raportu jest też odpowiednio zmodyfikowany dokument formularzy pełnomocnictwa do głosowania na ZWZA. W załączeniu znajdują się następujące dokumenty: Projekty Uchwał ZWZA Formularze do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA
Załączniki
Plik Opis
Formularz pełnomocnictwa ZWZA 7 marca 2012 r..pdf Formularze do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA
Projekty Uchwał ZWZA 7 marca 2012 r. v.2.pdf Projekty Uchwał ZWZA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NWAI DOM MAKLERSKI SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NWAI DM SA Inwestycje
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-357 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. NOWY ŚWIAT 64
(ulica) (numer)
22 201 97 50 22 201 97 51
(telefon) (fax)
company@nwai.pl nwai.pl
(e-mail) (www)
5252423576 141338474
(NIP) (REGON)
d1wto3o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Mateusz Walczak Prezes Zarządu Walczak
2012-02-16 Łukasz Knap Wiceprezes Zarządu Knap

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wto3o

Podziel się opinią

Share
d1wto3o
d1wto3o