Trwa ładowanie...
d1pjaox

NWZ Work Service zdecydowało o programie obligacji na maks. 150 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Work Service zdecydowało o realizacji programu obligacji o wartości do 150 mln zł, wynika z uchwał walnego.

Share
d1pjaox

"Spółka wyemituje obligacje w ramach programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 000 000,00 zł na następujących warunkach:

a) obligacje będą obligacjami na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1 000 zł lub całkowitej wielokrotności tej kwoty w złotych;

b) obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;

d1pjaox

c) obligacje będą uprawniały tylko do świadczeń pieniężnych;

d) obligacje nie będą miały formy dokumentu i zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o Obligacjach zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, zostaną zrejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 94 ze zm.);

e) obligacje będę posiadały datę wykupu nie dłuższą niż 36 miesięcy od daty emisji;

f) oprocentowanie obligacji będzie wynosić nie więcej niż WIBOR 3M lub WIBOR 6M, powiększone o marżę odsetkową do wysokości 3,5%" - czytamy w uchwale.

d1pjaox

NWZ wyraziło także zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. w celu zabezpieczenia wierzytelności BGŻ BNP Paribas (zastawnik) działającego jako administrator zastawu, Banku Millennium, Banku Zachodniego WBK oraz Raiffeisen Bank Polska wobec spółki z tytułu umowy kredytowej udzielającej Work Service kredytów na łączną kwotę 185 mln zł, pomiędzy w szczególności spółką, zastawnikiem, Bankiem Millennium, Bankiem Zachodnim WBK oraz Raiffeisen Bank Polska. Maksymalna kwota zabezpieczenia wynosi 277,5 mln zł, czytamy również.

Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments.

(ISBnews)

d1pjaox

Podziel się opinią

Share
d1pjaox
d1pjaox