Trwa ładowanie...
d4jtiau

Oczekiwana CPI i PKB w Polsce, gosp. światowa oraz budżet przemówiły za obniżką stóp w VI - minutes

23.7.Warszawa (PAP) - RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pb w czerwcu, biorąc pod uwagę oczekiwane w czerwcowej projekcji znaczące obniżenie inflacji oraz dalsze spowolnienie...

Share
d4jtiau

23.7.Warszawa (PAP) - RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pb w czerwcu, biorąc pod uwagę oczekiwane w czerwcowej projekcji znaczące obniżenie inflacji oraz dalsze spowolnienie wzrostu PKB w Polsce, ryzyko dłuższego utrzymania się niskiej aktywności gospodarczej na świecie oraz relatywnie wysoką restrykcyjność polityki fiskalnej - wynika z opublikowanych w czwartek minutes.

Na posiedzeniu RPP w czerwcu złożono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych, który został przyjęty.

"Rozważając decyzję o stopach procentowych, część członków Rady argumentowała, że oczekiwane w czerwcowej projekcji znaczące obniżenie inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, a także dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce, ryzyko utrzymywania się przez dłuższy okres niskiej aktywności gospodarczej na świecie oraz relatywnie wysoka restrykcyjność polityki fiskalnej przemawiają za obniżeniem stóp procentowych NBP na bieżącym posiedzeniu" - napisano w minutes.

Z opisu dyskusji RPP w czerwcu wynika, że zdaniem innych członków Rady niski poziom realnych stóp procentowych, utrzymująca się na podwyższonym poziomie bieżąca inflacja oraz niepewność dotycząca perspektyw inflacji w Polsce, w świetle rosnących cen surowców na rynkach światowych i utrzymującej się znacznej zmienności kursu złotego, jak również ryzyka związane z przyszłym kształtem polityki fiskalnej uzasadniały utrzymanie stóp procentowych na czerwcowym posiedzeniu na niezmienionym poziomie. (PAP)

jba/ gor/

d4jtiau

Podziel się opinią

Share
d4jtiau
d4jtiau