Trwa ładowanie...
doxoqdr
doxoqdr
espi

ODLEWNIE - Zawarcie znaczącej umowy (6/2011)

ODLEWNIE - Zawarcie znaczącej umowy (6/2011)
Share
doxoqdr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-28
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 28 lutego 2011 roku poprzez zrealizowanie kolejnego zamówienia na dostawę odlewów żeliwnych dla KORPO Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, Spółka osiągnęła wartość przychodów ze sprzedaży do tej spółki w łącznej wysokości 7.966.740 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści) złotych. Umowa ta spełnia kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 44 b) RRM GPW (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 28.02.2009).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
doxoqdr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2011-02-28 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2011-02-28 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxoqdr

Podziel się opinią

Share
doxoqdr
doxoqdr