Trwa ładowanie...
d9jllbo

OFE WARTA informuje

...

Share
d9jllbo

11.04. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Wykonując obowiązki informacyjne wymienione w par. 25 ust. 4 w związku z par. 17 punkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 142), Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA ("Fundusz") informuje, że na dzień wyceny 10 kwietnia 2014 r. wykonanej w dniu 11 kwietnia 2014 r. nastąpiło nieumyślne naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez Fundusz. Fundusz posiadał aktywa zakupione przed dniem transferu środków, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz.1717), których nie można przyporządkować do żadnej kategorii lokat wymienionych w art. 141 ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tj: Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.).

kom mra

d9jllbo

Podziel się opinią

Share
d9jllbo
d9jllbo